SP-wethouder woont nog niet in Almere

De nieuwe wethouder namens de SP, Alexander Sprong, is van plan binnen een jaar in Almere te komen wonen. Hij woont nu in Lelystad waar hij ook raadslid en fractievoorzitter voor de SP is.

Vooral de VVD heeft er dikwijls een punt van gemaakt dat wethouders in Almere moeten wonen. Zo zei fractievoorzitter Colette Holter nog onlangs te willen kiezen voor wethouders die al in Almere wonen. Officieel krijgt een wethouder die niet in de stad woont voor een jaar vrijstelling van de eis die de gemeenteraad hanteert. Die kan ook nog verlengd worden.

De Almeerse SP, die voor het eerst deelneemt aan een college, slaagde er niet in een geschikte kandidaat binnen de gemeentegrenzen te vinden. Alexander Sprong is dat wel, volgens raadslid Hans Everhard.

Sprong krijgt de portefeuille milieu en klimaat, tegengaan van energiearmoede, vergunningen, bestemmingsplannen en vastgoed.

Geschreven door