Hoge boete voor thuiszorgbedrijf Zusters aan Huis

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de Almeerse thuiszorgorganisatie ‘Zusters aan Huis’ een boete opgelegd van 81.000 euro vanwege een ondeugdelijke administratie.

Daarnaast krijgt de bestuurder van deze zorgaanbieder in de wijkverpleging een persoonlijke boete van 24.300 euro omdat zij geen passende maatregelen heeft getroffen om de situatie te verbeteren.

Zusters aan Huis is een zorgaanbieder in de wijkverpleging en krijgt de boete omdat er niet goed is vastgelegd wanneer zij welke zorg verleende. Hierdoor is niet te achterhalen welke zorg daadwerkelijk aan cliënten geleverd is.

Het is de tweede keer dat de NZa naast de boete voor een zorgorganisatie, een aparte boete oplegt aan de bestuurder. Dit kan wanneer de bestuurder persoonlijk iets te verwijten valt. De NZa heeft in dit geval Zusters aan Huis in december 2020 eerder gewezen op hun ondeugdelijke administratie. De bestuurder heeft sindsdien te weinig stappen ondernomen om dit te verbeteren.

Het Almeerse bedrijf is een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars. De NZa benadrukt het belang voor mensen om juist gebruik te maken van gecontracteerde zorg. In de contracten maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken over doelmatigheid, kwaliteit, innovatie, organiserend vermogen en passende zorg.

Geschreven door