Niet meer maar minder nieuwbouwwoningen | Column Tjeerd Herrema

Het aantal verleende bouwvergunningen in Almere daalde de afgelopen 3 jaren in het eerste kwartaal flink. Werden in 2020 nog 433 bouwvergunningen voor nieuwe woningen afgegeven, in 2021 waren dat er 306 en dit jaar, maar 213. Een daling van 51% in 3 jaar. Dit zijn de woningen die circa 2 jaar later opgeleverd worden. Binnenkort worden de cijfers over het tweede kwartaal per gemeente bekend.

De daling is in Almere is opmerkelijk omdat over diezelfde periode landelijk het aantal verleende bouwvergunningen steeg met 12% van 15.669 naar 17.599. 

Die laatste ontwikkeling past bij de politieke belofte van meer nieuwe woningen. Terwijl die belofte ook lokaal door VVD wethouder Lindenbergh wordt gedaan staat de werkelijke ontwikkeling in Almere daar haaks op. Vorig jaar werden in Almere 1446 nieuwbouwwoningen opgeleverd; 58% van de gemeentelijke doelstelling van 2500 nieuwbouwwoningen. Ook in het nieuwe coalitieakkoord ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’ herhaalt het stadsbestuur die belofte van meer nieuwbouwwoningen en doet er zelfs een schepje bovenop met 1000 extra tijdelijke woningen. Met een blik extra ambtenaren wil de nieuwe coalitie in Almere het grote verschil tussen woondroom en woondaad overbruggen. Inmiddels laten ook de landelijke cijfers een dalende lijn zien. Op basis van de laatste CBS gegevens werden in de eerste 5 maanden dit jaar 15% minder bouwvergunningen afgegeven dan over dezelfde periode vorig jaar. 

De vraag is daarom gerechtvaardigd hoe reëel de woondoelstellingen van het nieuwe coalitieakkoord zijn nu de kentering op de woningmarkt zich onmiskenbaar aandient. Met stijgende rente kijken steeds meer kopers de kat uit de boom, dalen de verkoopcijfers voor nieuwbouw en is aantal aanvragen voor hypotheek binnen een maand met een kwart gedaald. Met de inkt amper droog kan de woonparagraaf van het verse coalitieakkoord opnieuw geschreven worden. 

Geschreven door