Vrijwilliger Ingrid Kroon (61) steunt stichting NEK na overlijden

Onder grote belangstelling is op vrijdag 26 augustus de uitvaartceremonie voor Bij Bosshardt kernvrijwilliger Ingrid Kroon (61) gehouden. Om iedereen plaats te bieden werd de uitvaart zowel in de aula van crematorium Almere gehouden als streaming via scherm in Buurthuiskamer Bij Bosshardt Almere Buiten.

Dominee Rianne Veenstra van protestants-christelijke gemeente de Drieklank leidde de bijeenkomst. De familie heeft iedereen bedankt voor het getoonde medeleven en de donaties.

Het overlijden van Kroon maakt diepe indruk op velen. Ingrid was al langere tijd ongeneselijk ziek. Ze koos er echter voor om in buurthuiskamer Bij Bosshardt door te gaan met haar taken. Ingrids behandelaars hadden haar in 2017 een levensperspectief van 16 maanden gegeven. Met haar onstuitbare energie en positieve levensinstelling bleef ze nog ruim vier jaar in leven en tot de laatste dag aan het werk. Daardoor kwam haar overlijden voor velen als een schok.

Ingrid was in Almere vooral bekend door haar grote inzet voor de voedselbank in Almere Buiten en de kookgroepen in Bij Bosshardt. Wekelijks voorzag ze met haar vrijwilligers 50 gezinnen in armoede drie keer van een gezonde warme maaltijd en een krat boodschappen voor de andere dagen. Met haar eigen stichting NEK heeft Ingrid zelf samen met haar familie in Mombassa, Kenia, twee basisscholen gebouwd en ingericht. Stichting NEK wordt na haar overlijden voortgezet door haar familie.

Met gerichte donaties zorgt stichting NEK ervoor dat kinderen uit gezinnen waar het inkomen niet toereikend is, toch naar school kunnen. Bij haar afscheid heeft Ingrid gevraagd om donaties aan deze stichting in plaats van bloemen of andere blijken van medeleven. Collectebussen hiervoor staan deze week nog in Bij Bosshardt, Moskoustraat 18 Almere Buiten. Overmaken van giften kan op NL72 INGB0004758514 tnv WLA Joosten onder vermelding van Stichting NEK.

Geschreven door