NIDA – hoe worden uitvaarten op last van de burgemeester georganiseerd?

Als niemand zorg draagt voor een uitvaart, is de burgemeester verantwoordelijk. Die verplichting is wettelijk verankerd in de artikelen 20 t/m 22a van de Wet op de lijkbezorging (Wlb). 

Naar aanleiding van een bericht over een islamitische inwoner uit Haarlem, die op een niet- islamitische wijze op een kerkhof is begraven, heeft NIDA Almere schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De partij wil meer te weten komen over de wijze waarop in Almere de uitvaarten in opdracht van de gemeente of op last van de burgemeester worden georganiseerd. NIDA-raadslid en fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “Het gaat om overledenen die geen familie, sociaal netwerk hebben in de omgeving noch een testament waarin formeel de wensen en behoeften zijn vastgelegd. Er vindt er dus een uitvaart van overheidswege plaats. De gemeente betaalt en verzorgt dan de uitvaart. Voor ons is het van groot belang om te weten of een dergelijke uitvaart al dan niet overeenkomstig de (vermoedelijke) wensen en behoeften van de overledene geschiedt.” 

Het gaat NIDA Almere met name om het begraven van overledenen met bepaalde specifieke religieuze wensen en behoeften wanneer er geen nabestaanden zijn of gevonden kunnen worden. Buyatui: “Naast twee gemeentelijke begraafplaatsen en een crematorium kent Almere gelukkig ook een Joodse en een islamitische begraafplaats. Toch is het zaak om te weten hoe in Almere gehandeld wordt rondom overlijden van bijvoorbeeld islamitische vluchtelingen, ongedocumenteerden, asielzoekers en dak en -thuislozen. We willen daarom weten op welke manier wordt nagegaan welke uitvaart nodig is in het geval dat er geen vrienden of familie zijn die de belangen van de overledene kunnen vertolken.” 

De gemeentelijke begraafplaatsen in Almere, de uitvaartcentra en het crematorium worden door Flevo uitvaartfaciliteiten (Yarden en PC Hooft) geëxploiteerd. Of Yarden en PC Hooft automatisch de uitvaarten van overleden verzorgt als er geen nabestaanden zijn, is onduidelijk. NIDA Almere wil in principe dat elke uitvaartondernemer in de gelegenheid gesteld moet worden een dergelijke opdracht aan te nemen, wanneer die volgens de (religieuze) wensen en behoeften van de overledene uitgevoerd kan worden. Buyatui: “We praten over zo’n 10 à 20 gevallen per jaar waarbij de burgemeester of de gemeente zorg moet dragen voor een uitvaart. De wensen en behoeften van deze overledenen dienen naar ons oordeel volledig gerespecteerd te worden. We achten het daarom noodzakelijk dat de gemeente per geval op zoek moet gaan naar een geschikte uitvaartondernemer. Want er is gebleken dat niet iedere uitvaartondernemer in staat is te voldoen aan religieuze rituelen. Denk bijvoorbeeld aan de rituele wassing en dodengebed zoals dat we kennen binnen de islamitische geloof. Ons beleid moet koste wat het kost voorkomen dat mensen tegen hun zin in op bepaalde wijze worden begraven.” 

NIDA Almere vraag het college dan ook uit te zoeken of er in Almere gevallen hebben zich voorgevallen waarbij overledenen tegen hun zin in zijn begraven. Buyatui: “Overledenen tegen hun wensen en behoeften begraven is onze inziens een grove schending van mensenrechten. We vragen het college uit te zoeken of er in het verleden fouten zijn gemaakt. We moeten leren van onze fouten en waar het kan die herstellen.”  

Geschreven door