GGD Flevoland start vaccinatie herhaalprik corona

Iedereen die een herhaalprik wil om te voorkomen dat men (ernstig) ziek wordt van corona, kan daarvoor terecht bij GGD Flevoland. Vanaf medio september worden de vaccinaties gezet. Let op: de vaccinatie is alléén op afspraak te verkrijgen, vrij inloop is niet mogelijk.

In het najaar kan iedereen van 12 jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft afgerond, drie maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting een herhaalprik krijgen. Het eerste aan de beurt zijn mensen in de leeftijd van 60 jaar en ouder.

Wie worden er uitgenodigd en is er is een volgorde?

Mensen in de leeftijd van 60 jaar en ouder met een verhoogd risico op ziekenhuisopname en overlijden worden als eerste uitgenodigd. Bij hen neemt de bescherming tegen ernstige ziekte door corona sneller af. Het RIVM verstuurt aan de 60-plussers gefaseerd de uitnodigingsbrieven. De huisartsen nodigen degenen uit die behoren tot de zogenaamde griepprik-groep. Mensen die niet mobiel zijn en nog thuis wonen en hen die woonachtig zijn in een zorginstellingen krijgen in deze fase ook een vaccinatie.

Gelijktijdig zijn de zorgmedewerkers met direct patiëntencontact aan de beurt, ook dat verloopt via het maken van een afspraak.

Daarna is de rest van de bevolking aan de beurt voor een vaccinatie en dat gaat stapsgewijs op leeftijd.

Hoe werkt het maken van een afspraak?

Zodra de uitnodiging van het RIVM op de mat valt kan men online of telefonisch een afspraak maken bij de GGD. In de uitnodigingsbrief staat precies op welke manier dat moet. Het is niet mogelijk om vrij in te lopen bij één van de vaccinatielocaties. Het werken op afspraak zorgt ervoor dat mensen snel geholpen kunnen worden, vergemakkelijkt de administratieve afhandeling ter plekke en stroomlijnt het proces.

Op welke locaties kunnen mensen terecht?

In Flevoland zijn drie hoofdvaccinatiecentra: Emmeloord, Dokter Jansencentrum (Urkerweg 1) , Lelystad, St Jansdal (Ziekenhuisweg 100) en Almere, GGD Vaccinatielocatie (Rondebeltweg 52)

Geschreven door