Aanvraag energietoeslag na 31 oktober is het te laat

De energietoeslag biedt compensatie voor de explosief stijgende energiekosten. Het is tot en met 31 oktober 2022 mogelijk om de toeslag van € 1.300 aan te vragen. Daarna is het loket van de gemeente Almere gesloten voor aanvragen. Ook studenten kunnen in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Spelregels

De Rijksoverheid heeft de gemeenten belast met het beoordelen van aanvragen voor de energietoeslag. De toeslag is na een verhoging met € 500 nu € 1.300 groot. De doelgroep voor de toeslag bestaat uit huishoudens van wie het inkomen in maart 2022 niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm. Met de ‘beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Almere’ hebben burgemeester en wethouders de formele spelregels vastgelegd. Een daarvan is dat aanvragen van de energietoeslag tot en met 31 oktober 2022 mogelijk is.

Aanvraag

Almeerders kunnen zowel met een papieren formulier als via de gemeentelijke website de energietoeslag aanvragen. De aanvrager moet bewijsstukken bijvoegen.

Wie op 31 maart 2022 jonger is dan 21 jaar heeft geen aanspraak op de energietoeslag.

De aanvrager moet op 31 maart 2022 in Almere wonen.
De gemeente kent de energietoeslag automatisch toe aan een aantal Almeerders met een uitkering. Het gaat dan om een bijstandsuitkering, een BBZ-, een IOAW- of een IOAZ-uitkering of een een IAO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank.

Netto inkomen etc.

Huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsuitkering hebben aanspraak op de energietoeslag. Voor studenten gelden extra regels. Zo moeten studenten uitwonend zijn en een individuele huurovereenkomst hebben met een huurprijs van minstens € 307,62. De kale huur moet minstens € 237,62 groot zijn. De kosten voor gas, licht en water tellen voor maximaal € 70 mee. De gemeente gaat er van uit dat de student de maximale studiefinanciering ontvangt.

HuishoudenMaximum netto maaninkomen
Alleenstaand tot AOW-leeftijd€ 1.245
Alleenstaand vanaf AOW-leeftijd€ 1.383
Gezin tot AOW-leeftijd€ 1.778
Gezin vanaf AOW-leeftijd€ 1.872

 
Bijzondere doelgroepen in Almere

Almeerders met een van de volgende schuldregelingen hebben ook recht op de energietoeslag. Het gaat om de WSNP-schuldsanering, de Schulddienstverlening bij PLANgroep en Maatwerk Ondersteuning Schuld Stabilisatie bij De Schoor.

Geschreven door