Raad neigt naar behoud Groene Veld Nobelhorst

Het pleidooi van bewoners voor behoud van een groen veld op de Brink van Nobelhorst kan op steun van de gemeenteraad rekenen.

De plannen voor een gezondheidscentrum en zorgcentrum van vijf etages op die plek stuiten op politieke bezwaren. Het Groene Veld is volgens de vier buurtschappen van vitaal belang voor de wijk. Er worden veel activiteiten gehouden en het is een belangrijke ontmoetingsplaats. Van de “grijze steenwoestijn” die er zou komen, krijgt inspreker Fred van Brussel tranen in de ogen, zei hij donderdagavond.

De insprekers boden 870 handtekeningen van bewoners aan om hun strijd voor het groen te onderstrepen.

Bezwaren tegen de bouw worden door alle fracties in de raad gesteund. Er zijn echter grote consequenties als het bouwplan geschrapt wordt, betoogde wethouder Luijendijk, namens zijn collega Lindenbergh. Hij wees erop dat de raad zelf met de plannen heeft ingestemd en dat later nog eens bekrachtigd heeft.

Daardoor zijn onderhandelingen over de bouw in een vergevorderd stadium. Verschillende fracties vinden dat de voorzieningen elders in Nobelhorst gebouwd moeten worden.

Veel raadsleden uitten hun ergernis over de gebrekkige communicatie met de bewoners. Die klagen dat zij niet gehoord worden en geen reacties van de gemeente krijgen. De klacht over gebrekkige participatie is in de Almeerse politiek veelgehoord.

De wethouder heeft toegezegd dat er binnen twee maanden een plan komt om de communicatie en participatie grondig te verbeteren. Maar hij verdedigde het plan ook met de toezegging dat de Brink voor veel functies beschikbaar kan blijven als de bouw doorgaat.

Geschreven door