Afspraken voor betere start na geboorte

Almeerse organisaties voor geboortezorg hebben met de gemeente afspraken gemaakt over een kansrijke start voor pasgeborenen. Wethouder Roelie Bosch van jeugdzaken heeft een intentieverklaring getekend.

Gemeente en de zorgorganisaties willen de kansen van baby’s en peuters uit kwetsbare gezinnen vergroten. Daarmee streven ze naar een kansrijke generatie Almeerders. Daarbij is een goede start gedurende de eerste duizend dagen essentieel. Professionals kijken samen naar welke kwetsbaarheden zij zien bij (aanstaande) ouders en wat de ideale werkwijze is om deze kwetsbaarheden het hoofd te bieden. 

Met de intentieverklaring wordt deze samenwerking behouden en versterkt: De bestuurders geven de professionals binnen hun organisatie ruimte voor het werken volgens de werkwijze Kansrijke Start. Wethouder Bosch is enthousiast over de samenwerking en de versterking van de werkwijze die Kansrijke Start met zich meebrengt: “Wat je in het begin goed neer zet, hoef je later niet meer te repareren. Investeren in de eerste 1000 dagen is daarom van groot belang.”

In Almere wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het vroeger opsporen van angst, stress en depressie na de bevalling. Pas bevallen moeders en hun partners worden attent maakt op het vaak voorkomen van dit soort klachten en worden opgeroepen het te bespreken met een hulpverlener die ze vertrouwen. Dit najaar volgen alle kraamverzorgenden, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die zich bezig houden met kinderen van 0-4 jaar een scholing over het signaleren van postpartum depressie en het bespreken van die signalen. Dit alles moet leiden tot beter en sneller kunnen helpen van ouders met depressieve klachten.

Geschreven door