Forse investering Rijk belangrijke eerste stap naar 25.000 extra woningen

Almere is verheugd met de ruim 200 miljoen euro die het Rijk via het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wil investeren in de ontwikkeling van Almere. Rijk en regio werken al jaren nauw samen aan de verdere ontwikkeling van de stad. Deze investering is een mooie eerste stap.

Wethouder Wonen Julius Lindenbergh deelt dit enthousiasme: “We zijn blij met het mooie bedrag dat het Rijk voor Almere heeft gereserveerd. Veel Almeerders zoeken een woning. We willen daarom nog dit decennium zo’n 25.000 woningen bouwen. Daar hoort ook een goede infrastructuur bij voor auto, fiets en OV. We zetten hiervoor nu een mooie eerste stap.”

Ontwikkeling Almere Centrum

Een belangrijk deel van de rijksbijdrage is bestemd voor infrastructurele maatregelen in Almere Centrum. Het Rijk investeert hierin om zo verdichting met vooral woningbouw mogelijk te maken en de binnenstad te ontwikkelen als een (hoog)stedelijk gebied waar voorzieningen, werkgelegenheid en wonen samenkomen.

Almere Pampus

Voor de ontwikkeling van Pampus reserveert het Rijk 54 miljoen euro, waarbij in eerste instantie wordt gekeken wordt naar de mogelijke realisatie van 7.500 woningen, in samenhang met hoogwaardige openbaar vervoer (HOV). De definitieve besluitvorming hierover is in 2024, op basis van een stedenbouwkundig Masterplan. Een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van Pampus met – op termijn – 30.000 woningen, blijft voor het Almeerse college echter de komst van de IJmeerverbinding. Hiervoor is nu nog geen geld beschikbaar.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Met de toegekende middelen voor de doorontwikkelingen in de MRA kunnen ook projecten starten die naast een belang voor Almere een nationaal belang hebben, zoals de Noordzuidlijn en Zuidas Dok.

Werkgelegenheid, economische versterking en duurzaamheid

De investeringen van het Rijk leveren meer op dan woningbouw en goede verbindingen. Om de kwaliteit van de stad mee te laten groeien, zetten we samen met rijk en regio de komende jaren stevig in op werkgelegenheid en economische versterking (met het oog op een betere balans in het woon-werkverkeer) en duurzaamheid.

[audio_player id=29409]

Geschreven door