Meeste schone auto’s in Almere

In Almere rijdt relatief het grootste aantal elektrische auto’s van ons land. Ruim 15 procent van de geregistreerde auto’s staat in deze stad.

Mogelijk is de vestiging van enkele grote leasemaatschappijen de verklaring voor dit cijfer. Ook Houten, Breda en Amersfoort – waar ook leasebedrijven gevestigd zijn – scoren hoog.

Nederland telt meer dan 300 duizend uitstootvrije auto’s. Dat is overigens slechts 3,3 procent van het hele wagenpark.

Dit jaar werden tot nu toe 65 duizend meer elektrische auto’s aangeschaft ten opzichte van begin 2022. Sinds 2021 is het aantal zelfs bijna verdubbeld. Vlieland en enkele gemeenten in Groningen tellen de minste schone voertuigen: minder dan één procent.

Geschreven door