Eindrapportage? Het riekt… | Column Ton Theunis

U herinnert zich vast de commotie van vorige week nog in de gemeenteraad. Wethouder Bosch die op donderdagavond de partijen toezegde dat Floriade BV de volgende dag met haar eindrapportage zou komen.

Meneer Bakker die die volgende dag zei (vrij vertaald) dat ze naar de pomp kon lopen en dat hij zelf wel uitmaakte wanneer hij zijn verslag zou uitbrengen. “Het komt als het komt.”

En u herinnert zich ongetwijfeld de daardoor ontstane verwarring. Hoe kom je er dan als wethouder bij bij om zo’n aankondiging te doen?

Nou, het antwoord stond vanmorgen in de Telegraaf waar meneer Bakker breeduit de kans kreeg om te vertellen dat “er 693.722 bezoekers zijn geweest. Bovendien heeft een deel daarvan het volle pond niet betaald. Aan het eind van de rit scheelt dat alleen al tientallen miljoenen euro’s die er minder binnenkomen.”

Er is dus wel degelijk een eindrapportage. Alleen krijgt de gemeente Almere die niet. Of heeft ze die misschien al wel? Want nogmaals: waarom doet een wethouder anders zo’n aankondiging?

Wat in elk geval vast staat voor mij is dat alleen al het genoemde bezoekersaantal reden moet zijn om op voorhand te twijfelen aan de kwaliteit van Bakkers boekje. Want als er inderdaad 693.922 betalende bezoekers zijn geweest, dan zou er aan toegangskaartjes € 20.123.738,- in de kas moeten zijn gevloeid. En € 2.347.769,43 aan parkeergeld. Oh nee, meneer Bakker heeft het behaaglijk vaag gehouden door te stellen dat ze niet allemaal alles hebben betaald. Dat “scheelde alleen al tientallen miljoenen.” Als ik die van mijn berekening aftrek, blijft er niet veel over.

Dat bezoekersaantal doet me denken aan Venli 2012. Ik durf te voorspellen dat allen zijn meegeteld, ook zij die voor € 39,- vijftien keer geweest zijn, ook alle gratis genodigden, ook al het personeel, de dansgroepjes, de orkesten en nagenoeg iedere ambtenaar die het terrein heeft betreden.

Bakker nam en kreeg alle ruimte om als eerste een mooi verhaaltje aan de Telegraaf kwijt te kunnen in plaats van dat te doen wat een fatsoenlijke directeur van zo’n project behoort te doen: rapporteren aan zijn aandeelhouders. Nou ja, aandeelhouder…

Almere, dat deze directeur € 270.000,- per jaar betaalt, ook nu nog, mag het uit de krant lezen en zet er dan nog maar eens je twijfels bij? Gaat ons college, samen verantwoordelijk, ooit nog zeggen dat het er maar 550.000 waren? Wat denkt u, lezer?

Is onze coalitie, is Roelie Bosch, nou met een kluitje in het riet gestuurd of deed ze, al zou ik niet weten waarom, een op lucht gebaseerde vooraankondiging van een rapport dat niet bestond?

Dat de beweerde eindresultaten er al wel degelijk zijn, staat na het interview van Hans Bakker in de krant van vandaag voor mij vast. Ik verwacht dan ook dat nog deze week Hans Bakkers sprookjesboek in de mailboxen van de gemeenteraadsleden zal liggen.

Het zal me benieuwen welke wethouder de gemeenteraad komt vertellen hoe het kan dat de Almeerse inwoners en hun vertegenwoordigers niet te horen kregen wat de eindresultaten van de Floriade volgens de Floriade zelf zijn. Moet er nog een beetje aan geschaafd worden soms? Ook dat zou ook niet voor het eerst zijn in dit verhaal.

Geschreven door