Hogering weer open

Op 22 december gaat de vernieuwde Hogering in Almere volledig open voor het verkeer. Dat is ruim een maand eerder dan gepland.

Gedeputeerde Jan de Reus en wethouder Julius Lindenbergh openen samen de compleet vernieuwde rondweg. Drie jaar lang is er gewerkt aan de Hogering.

Sinds 2020 werkte provincie Flevoland aan de Hogering, tussen de A6 en de Contrabasweg. De Hogering is in die tijd verbreed van twee naar drie rijstroken per richting. Ook zijn twee kruispunten vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Daar rijdt het doorgaande verkeer nu door een tunnelbak onder de kruising door.

Verkeer van en naar de naastgelegen wijken en industrieterreinen kan kiezen uit verschillende op- en afritten. Daarnaast is een geluidscherm aangebracht naast de Literatuurwijk en is de entree naar de wijk (het Bastion) volledig vernieuwd. De extra rijstrook en nieuwe kruisingen zorgen voor een verbetering in de doorstroming van het verkeer van en naar de A6.

Openstelling parallelbaan west 

Vanaf 19 december kan het verkeer de Hogering oversteken van de Literatuurwijk (Herman Gorterweg) naar industrieterrein Hogekant (Neonweg), en omgekeerd. Dan gaat namelijk de parallelbaan west open en zijn de Neonweg en Argonweg weer aangesloten op de Hogering. Daarmee zijn alle richtingen van en naar de Literatuurwijk en Hogekant weer open voor het verkeer.

Ook worden alle tijdelijke verkeersmaatregelen in de Literatuurwijk zelf opgeheven.  

Openstelling viaduct Pampusdreef (Botterweg)

Vanaf 22 december gaat het viaduct Hollandsedreef-Pampusdreef, dat de Muziekwijk met Almere Poort verbindt, open. Daarmee is de aansluiting van de Pampusdreef (voormalige Botterweg) op de Hogering hersteld. De Hogering is dan weer vanuit alle richtingen bereikbaar en andersom zijn alle bestaande aansluitingen op de Hogering toegankelijk.

De afsluiting van de Wormerweg – ter voorkoming van sluipverkeer in de Muziekwijk – wordt ook opgeheven met de opening van het viaduct. 

Derde rijstrook open

Ook de derde rijstrook is vanaf 22 december open voor het verkeer. Alle verkeersmaatregelen worden op 22 december – tijdelijk – opgeheven. De maximumsnelheid gaat terug naar 80 km/u.

Laatste werkzaamheden

Hoewel de Hogering nu open is voor het verkeer, is het werk nog niet af. Een volledige afronding van de werkzaamheden staat gepland voor 1 februari 2023. Tot dit tijd is de aannemer nog druk bezig met de laatste werkzaamheden zoals het graven van sloten, het inzaaien van bermen en de laatste zaken op en rondom de viaducten. In januari zijn daarom tijdelijk twee van de drie rijstroken beschikbaar. Dan gaat de maximaal toegestane snelheid ook tijdelijke weer even terug naar 50 km/u, omdat er naast de rijbaan gewerkt wordt.

Naar verwachting duurt dit van maandag 16 tot en met zaterdag 28 januari 2023. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Geschreven door