Provincie Flevoland aan de slag met boomvervanging

Tot het einde van het jaar plant de provincie Flevoland nieuwe bomen langs verschillende wegen in Flevoland. Zo worden langs de Espelerringweg, Oldebroekerweg en de Gooiseweg in totaal ruim 600 nieuwe bomen geplant.

Dit ter vervanging van bomen die eerder gekapt zijn vanwege groot onderhoud aan deze wegen, ziekte of het einde van de levensduur. Bij de nieuwe aanplant worden er vaak meerdere boomsoorten herplant zodat er meer diversiteit ontstaat. Langs de Wrakkenweg worden in december ruim 200 bomen gekapt. Hier worden, na het groot onderhoud aan het fietspad, nieuwe bomen aangeplant.

Werkzaamheden in 2023

Ook langs de Spiekweg, Buitenring, Slingerweg, Dronterweg, Espelerweg en Kuinderweg worden nog enkele bomen aangeplant. In totaal gaat het hier om zo’n 80 bomen. Deze plantwerkzaamheden staan gepland in december 2022 en februari/maart 2023. In februari en maart vinden er ook nog enkele kapwerkzaamheden plaats, namelijk langs de Espelerweg, de Roerdompweg, de Vogelweg en de Tussenring.

Lichte hinder

De aanplant en het kappen kan lichte hinder voor het verkeer veroorzaken.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de bovenstaande informatie?  Neem dan contact op met de afdeling infrastructuur via telefoonnummer 0320 – 265 566 of stuur een e-mail naar werkaandeweg@flevoland.nl.

Foto ter illustratie

Geschreven door