Eerste Warmte Café op 8 februari in Haven

De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2050 volledig gasloos te zijn. De Gemeente Almere wil voorop lopen in deze beweging, dat kan, omdat we een jonge stad zijn en veel ervaring hebben met gasloze wijken.

Dit betekent dat we afscheid moeten nemen van onze traditionele gasaansluitingen en op zoek moeten gaan naar alternatieve warmtebronnen. Deze nieuwe warmtevoorzieningen zijn niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee.

Er wordt hierbij nadrukkelijk ingezet op warmtepompen, zonnepanelen, isolatie en warmtenetten. Warmtepompen halen de warmte uit de lucht, ons omringende water of bodem en verhogen deze tot een bruikbare temperatuur voor verwarming en warm water. Zonnepanelen produceren elektriciteit, die kan worden gebruikt voor verwarming of worden teruggeleverd aan het net. Warmtenetten zorgen voor een efficiënte verdeling van warmte door middel van een warmteleiding in de grond.

Duurzame toekomst

Deze maatregelen zullen bijdragen aan een duurzamere toekomst, waarbij we afscheid nemen van vervuilende energiebronnen en overstappen op schone en duurzame alternatieven. Onze gemeente roept inwoners en bedrijven op om de stap te maken naar deze alternatieven en zo bij te dragen aan de energietransitie.

Warmte Café in Corrosia

Dit is een van de redenen waarom de onafhankelijke stichting Stadswijkverwarming Almere op 8 februari een Warmte Café organiseert in Almere Haven. Een stadsdeel dat het eerst afscheid gaat nemen van fossiele brandstoffen de komende jaren. Wij gaan samen met de bewoners in kaart brengen welke warmte-uitdagingen er zijn en om prioriteiten te bepalen voor goede oplossingen en fossielvrij verwarmen.

Deskundigen aanwezig

Naast de bewoners van Almere-Haven zijn een aantal deskundigen uitgenodigd waaronder Laetitia Ouillet, expert op het gebied van de energietransitie in wijken als Haven, maar ook Thijs van der Steegh die in Haven tientallen bewoners heeft gesproken en hierover een promotie-onderzoek heeft geschreven. Verder zullen Jim van der Wardt, Sacha de Ruiter, Michiel Broekman en Marcel Kolder de avond in kleine groepjes begeleiden.

Aanmelden

Je kunt je hiervoor aanmelden via info@stadswijkverwarming.nl. De avond start om 18.30 uur in Corrosia-Café aan de Markt in Haven. De soep staat klaar.

Geschreven door