Plan voor fonds bij schrijnende armoede

Almere moet een fonds krijgen waarmee ernstige gevallen van armoede kunnen worden bestreden. Dat wil het college van b en w onderzoeken.

Dat fonds is onderdeel van een aanvalsplan om financiële problemen van inwoners te helpen oplossen. Ook wordt bekeken of meer mensen in aanmerking kunnen komen voor de energietoeslag. Wethouder Froukje de Jonge (CDA) wil in hoger tempo belangrijke elementen uit het beleidsplan voor armoedebestrijding en schuldenaanpak uitvoeren.

De wethouder heeft vooral zorgen over de problemen van alleenstaanden met minimumloon, aow’ers, alleenstaande moeders, kleine zelfstandigen en statushouders.

Het college wil ruimhartiger omgaan met de kostendelersnorm, die uitkeringen aanpast aan het aantal volwassenen in een huishouden. Dit jaar gaat de gemeente de energietoeslag automatisch betalen en voert Almere een inkomensbewijs in. Die is nodig bij het huren van een woning of het afsluiten van een hypotheek.

Tot de voorgestelde maatregelen hoort ook vereenvoudiging van de draagkrachtberekening. Die is nodig om te bepalen wat iemand financieel aan kan. De gemeente moet op verschillende terreinen de dienstverlening versimpelen, zoals door gebruik van minder formulieren.

Ambtenaren gaan leren financiële problemen te herkennen en rekening te houden met stress bij contacten. Ook moeten zij kijken welke impact de afwijzing van een hulpaanvraag kan hebben.

Verder wordt gekeken naar een hogere grens voor het toekennen van bijzondere bijstand van gebruiksgoederen, zoals witgoed.

Geschreven door