Slagerij van Kampen – Floriade onderzoekcommissie benoemd

Bijna geluidloos vond afgelopen donderdag in de Almeerse gemeenteraad een belangrijke gebeurtenis plaats. De raad stelde de voorbereidingscommissie Onderzoek Floriade vast. Door te stemmen.

Er waren maar liefst acht kandidaten en, waarom eigenlijk, maar vijf plaatsen. Wat volgde, was weliswaar te verwachten, maar daarom niet minder belachelijk.

Want de meerderheid van de raad koos voor… de meerderheid van de raad. De partijen die nu al verantwoordelijk te houden zijn voor het feit dat ze ondanks alle waarschuwingen er tien jaar lang voor bleven kiezen om door te gaan met het pompen van geld in de Floriade, kozen uit de acht kandidaten voornamelijk hun eigen mensen.

Daarom bestaat die commissie die de Floriade moet gaan onderzoeken uit vertegenwoordigers van de VVD, de PvdA, de CU, D66. Dus uit de partijen die de ellende veroorzaakt hebben. Nou goed, ze ontkwamen er niet aan dat de PVV ook aan mocht schuiven, natuurlijk. Maar de andere drie kandidaten, allen van oppositiepartijen, werden flux terzijde geschoven.

Het is een veeg voorteken, zoveel staat eigenlijk al vast. Ongeveer twintig keer werd door de verschillende partijen opgemerkt dat men ‘vooral wil leren’ van ‘de gebeurtenissen’.

Eén ding heeft men kennelijk nu al niet geleerd en dat lieten ze dan ook schaamteloos zien: dat ‘wij van wc-eend niet ons eigen vlees moeten keuren’.

In de ook deze week verschenen uitgave ‘Almere in de peiling’ werd vastgesteld dat slechts 11% van de Almeerders vertrouwen heeft in de gemeenteraad.

‘Slagerij van Kampen’ heeft het gelijk van het wantrouwen van die andere 89% afgelopen week weer eens bewezen.

Geschreven door