In deze Flevolandse gemeente stegen de huizenprijzen het hardst in 2022

Nergens in Nederland steeg de gemiddelde huizenprijs in 2022 zo hard als in Zeewolde. Huizen in deze gemeente brachten liefst 36,6 procent – ruim 118 duizend euro – meer op dan in 2021.

Ook in de overige Flevolandse gemeenten schoten de huizenprijzen bovengemiddeld hard omhoog. Zo noteert Almere, waar de prijzen van alle gemeenten in Flevoland het minst hard stegen, alsnog een toename van 12,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, geanalyseerd door Slimster.nl. De online prijs- en offerte vergelijker ziet een verband tussen de prijsstijgingen per gemeente en de aanwezigheid van woningen met een laag energielabel aldaar.

Mede dankzij de gemeente Zeewolde stegen de prijzen in Flevoland met gemiddeld 15,4 procent, tegen een landelijk gemiddelde van 10,8. Geen enkele andere provincie noteerde zo’n hoog gemiddelde. Opvallend is dat na Flevoland de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Fryslân de sterkste prijsstijgingen meemaakten. In het noordoosten van het land werden de huizen dus relatief duurder dan in bijvoorbeeld Noord-Holland en Limburg, waar de toename minder dan 10 procent bedroeg.

Kleinste toename in Almere

In alle gemeenten in Flevoland stegen de huizenprijzen dus harder dan het landelijk gemiddelde. Zo bedroeg de toename in Urk ruim 19 procent, waarna de Noordoostpolder volgt met 17,1 procent. Dronten en Lelystad ontlopen elkaar weinig (15,7 om 14,5 procent), terwijl Almere met 12,4 procent nog altijd ruim boven het landelijk gemiddelde zit.

Laag energielabel leidt tot kleinere prijsstijging

Een eenduidige verklaring voor de verschillen tussen gemeenten is volgens Slimster niet direct aan te wijzen. Er lijkt landelijk gezien echter een verband te zijn tussen de ontwikkeling van de huizenprijzen en het percentage woningen met een laag energielabel (E, F of G). Zo heeft in de grotendeels aardgasvrije gemeente Zeewolde geen enkele woning een dergelijk laag energielabel en geldt hetzelfde voor Almere. Ook in onder meer Lelystad, Dronten, Houten en Barendrecht heeft vrijwel ieder huis een relatief hoog energielabel. Dit zijn stuk voor stuk gemeenten waar de huizenprijs in 2022 bovengemiddeld sterk toenam.De volledige lijst met gemiddelde prijsstijging en het percentage lage energielabels per gemeente is te vinden in het persbericht op de website van Slimster.

In 18 van de 25 gemeenten met het laagste percentage woningen met energielabel E, F of G lag de stijging van de huizenprijs boven het landelijk gemiddelde. Dat geldt daarentegen voor slechts 9 van de 25 gemeenten met juist het hoogste percentage energie onzuinige woningen. De gemiddelde prijsstijging voor eerstgenoemde groep bedroeg 14,1 procent, terwijl huizen in de laatstgenoemde groep gemeenten ‘slechts’ 8,7 procent duurder werden. In gemeenten met relatief energiezuinige woningen steeg de huizenprijs dus vaak harder dan in gemeenten met minder zuinige huizen, aldus Slimster.

kaart flevoland 2022 huur

Geschreven door