Is het passend om een kind met een diagnose te bestraffen voor gedragingen passend binnen het kader van de diagnose?

Het afgelopen jaar hebben we meerdere malen gesproken over de problemen binnen het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs. Het gaat niet om geld want dat is er wel maar we hebben te maken met een fors personeelstekort zoals we dat kennen in meerdere sectoren.

Gisteren waren er twee insprekers die samen een prangend dilemma voorschotelden. Het ging om de ouder van een kind en de desbetreffende directeur Harm Wildenberg van SO De Bongerd – school voor speciaal onderwijs. De ouder kon ons vertellen dat haar zoon is geschorst voor misgedragingen in de bus, hierdoor is deze leerling het resterende schooljaar geschorst door de vervoerder. De ouder heeft amper de mogelijkheid om alternatieve voorzieningen te treffen en bepleit dat een ontzegging van een heel jaar niet passend is. De directeur van deze school was het met de ouder eens.

Bij het vervoeren van deze leerlingen worden grote bussen gebruikt met soms wel 45 kinderen en door het tekort aan personeel zijn dit vaak leerlingen van meerdere scholen. Sommige scholen zijn voor kinderen met een leerachterstand maar het gaat ook om scholen met kinderen uit een andere categorie zoals bijvoorbeeld gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. De directeur betoogt dat het combineren van dergelijke doelgroepen zorgt voor voorspelbare problemen, problemen waar we de afgelopen maanden meerdere signalen van hebben ontvangen. Ook is het bestraffen van een kind dat gedrag vertoont passend bij de diagnose misschien niet proportioneel en met dit laatste ben ik het wel eens. Daarom betoogde ik opnieuw om een zekere mate van coulance toe te passen bij dergelijke situaties en met name onder deze omstandigheden.

De problemen binnen het leerlingenvervoer zijn niet snel opgelost. De vervoerder pakt het probleem aan met de mogelijkheden die ze hebben en staan soms voor moeilijke keuzes. Het college werkt aan verschillende actiepunten meegekregen uit de raad en heeft zelfs een beroep op onze ambtenaren gedaan. De prioriteit ligt voor mij bij het op een passende manier op locatie brengen van onze meest kwetsbare kinderen want het mengen van verschillende doelgroepen is niet verstandig. In het tweede kwartaal van dit jaar komt het college met een terugkoppeling middels een raadsbrief. Dan moet duidelijk worden welke resultaten zijn behaald. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een nieuwe agendering.

Auteur Jordy Hulzebos, Fractie assistent Leefbaar Almere

Geschreven door