OPEN DAGEN opleiding ‘Bomen in Stedelijke Omgeving’ van BomenCampus

Binnenkort starten de Open dagen bij BomenCampus, waar je kan meelopen met diverse experts uit het bomenvak. De eerste kennismakingssessie is op 16 februari bij Aeres MBO Almere.

BomenCampus verzorgt een maatwerkopleiding op mbo 4 niveau waarin de trainees worden opgeleid tot boomexpert.

Met het groeien van het aantal bomen en de toegenomen waarde die we aan bomen in de bebouwde omgeving toekennen, stijgt de vraag naar goed opgeleide boomexperts. Nu, maar zeker ook in de toekomst. In samenwerking met Aeres MBO Almere biedt BomenCampus een complete en praktische vakopleiding aan, waarin de trainees alle vaardigheden ontwikkelen die passen bij modern boombeheer.

Het vakgebied rond bomen in het stedelijk gebied staat in al zijn facetten centraal. Zo leren de trainees over boombeheer, onderzoek, inspectie en onderhoud. De opleiding beperkt zich echter niet tot bomen, maar besteedt ook nadrukkelijk aandacht aan kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie, contractvorming en klimaat. Onmisbare vaardigheden voor de boomexpert van de toekomst.

In dit unieke concept volgen studenten met een passie voor bomen niet alleen een opleiding, maar hebben ook meteen een betaalde baan via BomenCampus. Om zich direct in de praktijk te kunnen ontwikkelen tot boomexpert, gaan de studenten via BomenCampus aan de slag bij gespecialiseerde bedrijven en overheden.

BomenCampus organiseert verschillende kennismakingsmomenten door het jaar.

Zo zijn er op 16 februari, 23 maart, 13 april, 11 mei en 1 juni kennismakingssessies in Almere.

Aanmelden voor deze sessies kan via de website www.bomencampus.nl/kom-kennismaken.

Geschreven door