College kunstmuseum M niet verkopen

Tijdens de de Politieke Markt van 23 maart is er gesproken over de verkoop van het Kunstmuseum M.

Als voorloper van het museum is er een tijdelijke ruimte waar kunstenaars hun werken kunnen exposeren. De doelstelling was dat er een nieuw museum zou verrijzen aan het Weerwater met horeca gelegenheid inclusief een discotheek. Gezien de financieele situatie heeft het college gemeend om alles in de ijskast te plaatsen en er gedurende deze collegeperiode ook niet meer uit te halen.

Door 50 Plus is voorgesteld om de huidige ruimte die in het weerwater aan de zijde van de Floriade te verkopen en de opbrengsten ten goede te laten komen van de kunstenaars.

De huidige wethouder Kees Ahles, Leefbaar Almere, heeft dit voorstel afgewezen.

Het CDA heeft aangegeven dat mocht er toch een voorstel komen van het college dient er eerst een draagvlakonderzoek plaats te vinden onder Almeerders. Zij hebben hiervoor een motie iingediend. https://almere.notubiz.nl/document/12499408/1

Geschreven door