25 april tweede WarmteCafé Almere Haven

De komende jaren gaat Almere Haven geleidelijk van het gas af. Maar hoe gaat dat er precies uitzien? Krijgen we allemaal zonnepanelen, wordt het een warmtepomp of nog iets anders? En hoe gaat dat als je geen geld hebt om je huis te verduurzamen? Kom meepraten bij het WarmteCafé op 25 april van 19.30 – 21.30 uur in Corrosia!

Het thema van dit tweede WarmteCafé is ‘bestaanszekerheid in tijden van verandering’. Dit WarmteCafé wordt georganiseerd door Stadswijkverwarming Almere en het lectoraat Urban Innovation van hogeschool Windesheim. De onderzoekers en studenten van dit lectoraat doen onderzoek naar hoe Almere Haven van het gas af gaat, welke zorgen daarover bij bewoners spelen en hoe bewoners zo goed mogelijk betrokken kunnen worden. Ze gaan graag met je in gesprek!

Op 25 april wordt kort teruggekeken naar het eerste WarmteCafé en willen we ideeën verzamelen over het betaalbaar houden van de warmtetransitie. Anne Slabbekoorn van de Natuur en Milieufederatie Flevoland en Monique van der Plas van de gemeente Almere zijn als experts aanwezig. Er komen ook verschillende bewoners die al gestart zijn met verduurzaming.

Kom je meepraten? Meld je aan via info@stadswijkverwarming of scan de QR-code.

Heb je nog vragen? Mail naar h.koning@windesheim.nl of info@stadswijkverwarming.nl

Geschreven door