Een Hagedish voor Brent | Column Frits Huis

Wie een wolf in schaapsvacht wil zien, moet eens op een donderdagavond naar de Politieke Markt in Almere gaan. Daar kun je zomaar Brent Hadderingh tegen het lijf lopen.

Als je Brent niet kent, lijkt hij zo op het oog een leuke vent. Vriendelijk gelaat, guitige glimlach, intelligente blik, kortom het type ideale schoonzoon. Waarom krijg ik dan alleen al bij die laatste gedachte spontaan een nachtmerrie? Nou, omdat Brent Hadderingh een uiterst rechts balletje van vijfentwintig is, verpakt in een omhulsel van bedrieglijke redelijkheid.

Een ruk naar rechts

Brent Hadderingh is fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de gemeenteraad van Almere. Toen hij aantrad liet hij zich ontvallen dat het hem ontzettend leuk leek als de raad van Almere een ruk naar rechts zou maken. Ik denk dan: zou zo’n windbuil zich realiseren dat hij in meer dan één opzicht schatplichtig is aan de door hem en zijn aartsconservatieve partijtrawanten verfoeide sociaal democratie? Brent heeft de kans gekregen te studeren en die heeft hij echt niet te danken aan Rechtse-Politici-Door-De-Jaren-Heen. Nee, Brent profiteerde gewoon van door met name de sociaal democratie met veel inzet en moeite afgedwongen verworvenheden. Die stellen hem in staat de gepofte kastanje uit te hangen waar de wappie achter steekt die ook hij uiteindelijk is. Om misverstanden te voorkomen: dat is zijn goed recht.

Liederlijke opvattingen

Mijn goed recht is het op zoek te gaan naar de verwrongen, liederlijke opvattingen die achter dat vriendelijke gelaat schuilgaan. Dat zijn er nogal wat. In dat opzicht sluit Brent naadloos aan bij FvD-Kamerleden als Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen om maar eens twee engerds te noemen. En natuurlijk de onnavolgbare, potjeslatijn bazelende, Jean Marie le Pen aanbiddende, Vladimir Poetin bewonderende, verkapt antisemitisme predikende, complottheorieën omarmende, matig piano spelende Thierry Baudet, trotse vertegenwoordiger van het blanke volksdeel en ideale gastheer tijdens het wekelijkse boreaaluurtje. Brents Leider, laat daar geen misverstand over bestaan.

Hagedissen en andere reptielen

Baudet gelooft dat de wereld wordt geregeerd door als mensen vermomde hagedissen en andere reptielen, die een wereldwijd pedofielennetwerk vormen dat kinderen slacht om hun bloed te drinken. Voor reptielen mag u joden invullen, want die worden er in feite mee bedoeld. Dat slachtverhaal is zo oud als de weg naar Konitz (Pruisen) waar de joodse slager in 1900 al van bovengenoemde wandaad werd beschuldigd. (Als iemand mij een glaasje kinderbloed zou aanbieden, zou ik bedanken met de woorden: “Doet u mij maar tomatensap.” Doch dit geheel terzijde).

Minister president Mark Rutte en koning Willem Alexander maken deel uit van de mondiale gepedofiliseerde samenzwering. En als je het niet gelooft, moet je maar eens naar Bodegraven gaan, want daar liggen de lijkjes van die arme bloedjes van kinderen, tenminste die moeten ze nog vinden. Maar dat is een detail.

Bo-de-gra-ven!

Wetenschappelijk geschoold

Die gasten van het Forum voor Democratie zijn bijna allemaal wetenschappelijk geschoold. Zo’n Pepijn van Houwelingen kan op vier succesvolle universitaire studies bogen. En er dan zulke absurde ideeën op nahouden? Ja hoor, dat kan. Zo gek is dat niet. Lees maar eens het boek ‘De Welwillenden’ van Jonathan Littell. Het is wel dik en deprimerend, dus u bent gewaarschuwd, maar onthullend is het zeker.

Enfin, Brent heeft recent een motie ingediend waarin wordt verboden om door de EU toegestane insecten in het gemeentelijk voedsel te verwerken. Krekels bijvoorbeeld zijn eiwitrijk en als je een koe mag verorberen, waarom dan niet een krekel? Wat Brent betreft, gaat het natuurlijk niet om die krekel, maar om de reptielen. Hij wil niet het risico lopen in het restaurant van het stadhuis, zonder er zich van bewust te zijn, een broodje Majesteit te eten. Of een Salade Rutte.

Tip: Bereid speciaal voor Brent Hadderingh en zijn fractie een smakelijke Hagedish. Dat zal ze leren.

Geschreven door