Huiscontainers: straatbeeld vervuiling vergroot  (Ingezonden bericht)

Wordt de straatbeeld vervuiling in Almere nog groter door de vervanging van 1 huiscontainer door 2 stuks?

Almere is een mooie stad met diverse architectuur, maar het straatbeeld is in veel straten vervuild. Naast de deur of in een voortuintje staan minimaal twee, vaak 3 en soms 4 afvalcontainers. Dit kunnen binnenkort misschien wel 5 containers worden? Het lijk mij dat met een Groen (en Gezond) Almere niet het met containers vervuilde staatbeeld wordt bedoeld.

Wist u dat het hebben van een papiercontainer niet verplicht is? Lever deze in ons digitale tijdperk in en verklein zo het aantal vierkante meters afvalbakken in je tuin of naast je voordeur. Bewegen is gezond, dus breng papier even naar een afvalcontainer in uw wijk. Iedereen kan zo helpen vervuiling van het straatbeeld te verminderen.

Stadsreiniging gemeente en raad: Hoe straatbeeld vervuiling verkleinen? Hebben mensen een grote achtertuin, dan kun je misschien verplichten om de bakken uit het zicht te zetten. Van mensen met een kleine tuin kun je dit niet eisen (en het is niet te handhaven).  Maak het straatbeeld schoner. Ben benieuwd wie weet hoe. 

Liesje Pels (Luisje) Almere

Geschreven door