Klimaatpetitie geslaagd, nu een burgerinitiatief

Meer dan 240 inwoners van Almere tekenden onlangs een petitie waarin de gemeente wordt opgeroepen om een burgerberaad over het klimaat te organiseren.

Dat is ruim voldoende om een burgerinitiatief te starten. Volgens de regels van de gemeenteraad betekent dit dat de raad het onderwerp moet gaan bespreken én er ook een raadsbesluit over moet nemen. De initiatiefnemers gaan nu eerst zoveel mogelijk gemeenteraadsfracties langs om hierover in gesprek te gaan.

De petitie werd een paar maanden geleden gestart door een groep bezorgde burgers. Zij vinden dat de gemeente Almere veel te weinig doet aan bestrijding van de klimaatcrisis. Er ligt weliswaar een groen coalitieakkoord met pittige woorden over de klimaatcrisis, maar de gemeente Almere doet niet wat nodig is, vinden zij.

Nu de petitie omgezet kan worden in een burgerinitiatief, hopen de bezorgde burgers op meer actie vanuit de gemeente. Zij roepen de gemeente op om veel harder te werken aan het klimaatbeleid en in te zetten op 55% CO2-reductie. Ook willen ze dat burgers een stem krijgen bij het klimaatbeleid van Almere. Dat kan bijvoorbeeld door een burgerberaad over het klimaat te organiseren. Zo kunnen  burgers meebeslissen  over de manier waarop de gemeente haar klimaatdoelen voor 2025 en 2030 kan halen en waar volgens de burgers de nadruk op moet liggen.

“De wereld ligt nog altijd niet op koers om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. We moeten aan de slag om te voorkomen dat we te maken krijgen met meer overstromingen, grote droogtes, extreme hitte, voedselschaarste, groei van vluchtelingenstromen en oorlogen. Maar er gebeurt veel te weinig. We moeten alle zeilen bijzetten, ook in Almere. En dan is de betrokkenheid van de inwoners cruciaal”, aldus de bezorgde Almeerders.

Geschreven door