De #Wooncrisis in Almere: week 20 in 2023

11 sociale huurwoningen en 833 koophuizen een prijskaartje vanaf € 350.000

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren meer dan 18.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden.

Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is: het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en van alle koopwoningen.

Sociaal en vrije sector
WoningNet biedt in week 20 van dit jaar elf sociale huurwoningen aan. Goede Stede biedt een huurwoning in de vrije sector aan voor wie minstens € 61.879 verdient.
Het inkomen van de kandidaten voor vier van de elf sociale huurwoningen moet minstens € 34.575 groot zijn. Wie minder verdient hoeft niet te reageren. Een van die duurste sociale huurwoningen wordt verloot. Voor de andere woning die verloot wordt geldt die inkomenseis niet.
Van woningen die op basis van inschrijfduur verhuurd worden is er één bestemd voor een kandidaat met een Wmo-indicatie. Een woning gaat naar een jongere en een andere is voor een student. Senioren hebben de meeste keus: vier sociale huurwoningen. De resterende drie woningen die toegewezen worden op basis van inschrijfduur horen allemaal in de categorie dure sociale huur: € 808,06 per maand.
WoningNet meldt dat het aanbod de komende tijd mager zal zijn. Er valt nauwelijks iets te kiezen voor wie een inkomen tot modaal heeft. Dat is een rechtstreeks gevolg van het liberale woonbeleid ‘Thuis in Almere’. In dat beleid en de uitvoering staat het bouwen van dure woningen centraal.

Funda
Op Funda vindt de koopwoningzoeker in week 20 een aanbod dat vijfenzeventig keer groter en zeker ook duurder is: 1.086 huizen. Dat waren er in week 19 ook 1.086.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient even klein als een week geleden: 5 huizen.
Wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 74.000) te besteden heeft kan kiezen uit een groter aanbod van 248 woningen. In week 19 waren dat nog 253 huizen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 100.000) op zak heeft ook deze week nog steeds aanzienlijk meer te kiezen: 448 (was in week 19: 452) huizen. Dat is net iets minder dan twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 200.000) kan de koper deze week uit iets meer woningen dan een week geleden kiezen: 357 (was in week 19: 349). Een ruimere keuze dan de koper die minder dan € 350.000 te besteden heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 te besteden heeft, kan uit twee keer zoveel woningen kiezen als de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 28 (dat waren 27 in week 19).

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar
Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor huurders. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Decennia lang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – huurwoning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. Ook in week 18 blijft de trend in Almere het zelfde: veel (te) duur aanbod in de koopsector van eigenaren die kennelijk nog snel even een slaatje uit hun woning willen slaan en nauwelijks betaalbaar aanbod bij de huurwoningen.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Het is maar de vraag of 25 procent sociale huur wel past bij de vraag van Almeerders. Almere is dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting gezakt.

Dit artikel is samengesteld door John van der Pauw

Geschreven door