De #Wooncrisis in Almere: week 22 in 2023

5 sociale huurwoningen alleen voor doelgroepen en 854 koophuizen met een prijskaartje vanaf € 350.000

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren meer zo’n 20.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden. Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is: het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda.

Sociale huur
WoningNet biedt in week 22 van dit jaar vijf sociale huurwoningen aan. Deze keer geen huurwoning in de vrije sector. Twee van de sociale huurwoningen zijn voor studenten en één voor een Almeerse jongere. De andere twee betaalbare Almeerse huurwoningen zijn bestemd voor senioren. Deze week geen verloting van sociale betaalbare huurhuizen.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker in week 22 een aanbod dat ruim tweehonderdentwintig keer groter en zeker ook duurder is: 1.103 huizen. In week 21 waren dat – na aftrek van garages en een kavel – net zoveel.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is twee woningen magerder dan een week geleden: 4 in plaats van 6 huizen.
Wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 74.000) te besteden heeft kan kiezen uit een aanmerkelijk groter aanbod van 245 woningen. In week 21 waren dat ook 245 huizen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 454 (was in week 21: 455) huizen. Dat is net niet twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.

Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 200.000) kan de koper ook deze week weer uit meer woningen dan een week geleden kiezen: 372 (was in week 21: 361). Altijd nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.

Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft ruim vijf keer meer keus dan de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 28 (was in week 21 ook 28).

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar
Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor huurders. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Decennia lang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – huurwoning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. Ook in week 18 blijft de trend in Almere het zelfde: veel (te) duur aanbod in de koopsector van eigenaren die kennelijk nog snel even een slaatje uit hun woning willen slaan en nauwelijks betaalbaar aanbod bij de huurwoningen.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Het is maar de vraag of 25 procent sociale huur wel past bij de vraag van Almeerders. Almere is dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting gezakt.

John van der Pauw

Geschreven door