Erfgoedcafé: Totstandkoming van het nieuwe stadshart

Woensdag 24 mei organiseert Erfgoedhuis Almere een Erfgoedcafé in Casa Casla over de totstandkoming van het nieuwe stadshart. Deze lezing is het vervolg op de lezing die Brans Stassen afgelopen jaar gaf over de ontwikkeling van het stadscentrum.

In de jaren 90 van de vorige eeuw was het stadscentrum nog lang niet vol gebouwd. De toenmalige wethouder had een competitie uitgeschreven voor de inrichting van het zogenaamde “gebogen maaiveld”, het grote winkelcentrum tussen het Weerwaterfront en het Stadhuisplein. Er kwamen vier plannen binnen. Wat waren de afwegingen bij het kiezen? En waarom is er voor het uiteindelijke plan gekozen? Het stadscentrum zoals we het nu kennen had er ook heel anders uit kunnen zien.

Stassen zal beginnen met een samenvatting te geven van zijn vorige lezing om vervolgens het publiek mee te nemen in de ontstaansgeschiedenis van het nieuwe stadshart.

Brans Stassen

Stassen (1937) studeerde Bouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1972 trad hij in dienst van het Projektburo Almere, een onderdeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders dat als taak had een stedenbouwkundig plan voor Almere te maken. Bij de gemeente was hij tot aan zijn pensioen werkzaam als stedenbouwkundige voor Almere Stad.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 24 mei 2023 van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00)
  • Locatie: Casa Casla, Weerwaterplein 3,  Almere Stad of te volgen via livestream
  • Toegang: Gratis, wel graag aanmelden via erfgoed@almere.nl

Geschreven door