Ergernis over komst statushouders op Annapark

Omwonenden van het Annapark bij Stedenwijk Zuid zijn woedend dat de tijdelijke woningen die daar komen alsnog voor statushouders bedoeld zijn.

In een brief op poten aan de gemeenteraad verwijten ze met name wethouder Froukje de Jonge dat zij bewoners buitenspel zet.

Twee jaar geleden lanceerde de gemeente het plan voor 200 tijdelijke woningen in het Annapark. De woonruimte was bedoeld voor reguliere woningzoekenden, mensen uit de buurt en voor woningzoekenden in het onderwijs.

Woningcorporaties lieten kort geleden weten dat in het project urgenten gehuisvest worden, onder wie een flink aantal statushouders. De bewonersgroepen wijzen erop dat de gemeente die groep expliciet buitengesloten had. De bewonersgroepen zijn ontstemd over die wijziging. Zij vinden dat het vertrouwen in de gemeente opnieuw is aangetast. Ook luidt hun verwijt dat ze niet geïnformeerd zijn over de gewijzigde plannen.

Ook twee jaar geleden was in de omliggende wijken verzet tegen het bouwplan. Na bemiddeling zijn toen compromissen geaccepteerd.

Geschreven door