Locaties voor tijdelijke woningen voorgelegd aan gemeenteraad

De gemeente zet zich, samen met andere partijen, in om de woningnood in Almere aan te pakken door bestaande bouwplannen uit te voeren en extra te bouwen op plekken waar dat kan. Het gemeentebestuur is daarbij terughoudend met bouwen in bestaande wijken, maar maakt een uitzondering voor de bouw van 1.000 tijdelijke woningen om woningzoekenden sneller te helpen.

Van 400 nieuwe woningen daarvan is al duidelijk dat deze op de tijdelijke locaties Pasar Malamstraat en Annapark komen. Nu legt het college de locatiekeuze voor de overige 600 tijdelijke woningen voor aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor drie locaties geselecteerd die het meest geschikt lijken voor de realisatie van elk ca. 200 tijdelijke woningen. Deze locaties zijn:

  • De groenstrook langs het spoor bij bedrijventerrein De Binderij.
  • De strategische reservering voor de Stichtselijn in Nobelhorst Oost.
  • Het Fanny Blankers Koen Sportpark, ten noorden van de busbaan.

De gemeenteraad neemt hierover het uiteindelijke besluit. Als de raad instemt met het voorstel, geeft zij het college de opdracht om voor de drie aangewezen locaties een zogenaamde projectopdracht voor te bereiden. Buiten de drie meest geschikte locaties, legt het college nog vijf andere mogelijke locaties voor die elk in meerdere of mindere mate geschikt zijn voor tijdelijke woningen (zie tabel in afbeelding).

Brede verkenning

Er is door de hele stad gekeken naar tientallen locaties die bij eerdere projecten zijn overwogen. Daarbij is vooral gekeken waar een snelle ontwikkeling van de woningen mogelijk is en waar voldoende ruimte is om de woningen te plaatsen. Overwegingen die een rol speelden, zijn bijvoorbeeld de nabijheid van voorzieningen, bereikbaarheid, eigendomssituatie, woongenot voor de toekomstige bewoners, maar ook het woongenot van de omwonenden. Op basis van deze en een aantal andere criteria doet het college een voorstel aan de raad, waarbij ook alternatieven worden voorgelegd.

Woningen

De woningen worden eigendom van woningcorporaties en zijn bedoeld voor iedereen die op Woningnet staat ingeschreven als woningzoekende. De woningcoöperaties verhuren deze woningen zoals ze dat ook doen voor hun permanente woningen. Omdat tijdelijke woningen niet groot zijn, is de verwachting dat vooral eenpersoons- en kleine huishoudens hiervoor interesse zullen hebben. De gemeenteraad wordt voorgesteld om met de inzet van de voorrangsregeling buurtbinding mee te laten wegen in de toewijzing van de woningen. Het is de verwachting dat de woningen na plaatsing 15 jaar blijven staan voor verhuur.

Participatie bij realisatie

Iedere locatie kent voor- en nadelen en vaak ook voor- en tegenstanders. Dat maakt dat een keuze voor locaties een belangenafweging en daarmee een politieke keuze op stadsniveau, waarbij het grotere belang, in dit geval woningnood, wordt meegewogen. De directe omgeving en ook de toekomstige bewoners beslissen niet mee over de locatiekeuze. De participatie komt aan bod in de fase na de locatiekeuze en het vaststellen van de zogenaamde projectopdracht en is gericht op meedoen en om zorgen, bezwaren, ideeën en kansen rond een project zo goed mogelijk mee te nemen in het uiteindelijke plan. De bewoners in de buurten waar de tijdelijke woningen komen, worden na definitieve besluitvorming, uitgenodigd om met de gemeente en wooncorporatie in een participatieproces mee te denken over de stedenbouwkundige opzet en inrichting van de locatie. Uiteraard bestaat voor iedere inwoner die invloed wil hebben op de besluitvorming in de gemeenteraad over de locatiekeuze, de mogelijkheid om bij de gemeenteraad in te spreken.

Meer info: www.almere.nl/tijdelijkewoningen

Foto ter illustratie

Geschreven door