In Almere veel klachten over gemeente

Op Amsterdam na zijn er over de gemeente Almere per inwoner de meeste klachten, vergeleken met de rest van de regio. Vorig jaar kreeg de regionale Ombudsman één klacht per bijna 1800 inwoners.

In Amsterdam was dat één klacht per 700 inwoners.

Vorig jaar kreeg de Ombudsman in de hele regio 1800 klachten van inwoners over de gemeente. In Almere waren dat er 126. Dat is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Verreweg het vaakst klagen burgers over hun omgeving. Vorig jaar kwamen daarom vijftig klachten binnen.

De Ombudsman houdt toezicht op het handelen van de gemeente en beoordeelt naar aanleiding van meldingen of de overheid behoorlijk gehandeld heeft. Met onderzoek en een uitspraak kan hij burgers tegen het gemeentelijk apparaat beschermen.

In Almere waren er in het verleden vaak klachten op het gebied van sociale voorzieningen. De nadruk licht nu op problemen in de openbare ruimte.

De Ombudsman constateert dat de gemeente worstelt met de omschakeling van opbouw naar een stad waarin met burgers interactie nodig is. “De verwachtingen
van de bewoners worden niet altijd goed gemanaged en de gemeente lijkt soms ver weg,” schrijft hij in zijn jaarverslag.

De ambtenaren worden vaak geconfronteerd met de ontevredenheid van de burgers, maar hebben soms te
maken met complexe of zelfs onmogelijke opdrachten, zonder voldoende politieke of bestuurlijke steun wanneer dit wel nodig is.

Geschreven door