Ombudsman: Almeerders zijn klaagmoe

Almeerders klagen betrekkelijk weinig over de gemeente omdat ze waarschijnlijk klaagmoe zijn. Inwoners hebben te weinig vertrouwen in de overheid en zelfs in de Ombudsman bij wie ze terecht kunnen met klachten over die overheid.

Vorig jaar kreeg de Ombudsman Munish Ramlal uit Almere 116 klachten over contacten met de gemeente. In zijn jaarverslag concludeert hij dat het er betrekkelijk weinig zijn. Behalve dat Almeerders het klagen moe zijn, weten ze de Ombudsman ook onvoldoende te vinden.

De klachten waarmee Almeerders wél kwamen gingen vaak over groenbeheer, openbare ruimte en parkeren. Opvallend waren de zestien klachten over stedelijke ontwikkeling. Die wordt verklaard door de flinke woningbouwopgave van de gemeente.

Ook waren er zo’n dertig klachten die betrekking hadden op zorg en waren er daarnaast meldingen over uitkeringen, woningurgenties, toeslagen en kwijtschelding. Volgens de Ombudsman bestaat in Almere een “breed gedragen gevoel van afstand tot ambtenaren”. Inwoners klagen dat zij niet gehoord worden en geen contact krijgen.

Gesignaleerd wordt dat de behandeling van klachten door de gemeente kwetsbaar is door personele problemen.

Geschreven door