Kort voor deadline geen oplossing voor huisvesting statushouders

Voorrang voor alle urgente woningzoekenden en geen absolute voorrang voor statushouders. Daarover lijken bijna alle fracties in de gemeenteraad het eens. Maar een oplossing voor het tekort aan woningen heeft geen van de partijen.

Raadsleden pleiten voor evenredige verdeling van de bestaande woningen in Almere. Dat bleek donderdag tijdens een heftig debat over de verplichting die de gemeente heeft om erkende asielzoekers huisvesting te bieden.

Almere loopt daarbij ver achter en moet uiterlijk aanstaande vrijdag een plan van aanpak klaar hebben om aan de provincie te sturen. Daarin moet staan hoe op korte termijn alle statushouders in de stad ondergebracht worden.

Woonruimte is er bij lange na niet. De gemeenteraad worstelt bovendien met de nood van andere groepen urgenten. Het Rijk verlangt echter dat de gemeente de statushouders voorrang geeft.

De provincie heeft de gemeente al twee keer uitstel gegeven om met zo’n plan te komen. Eerder trok de gemeente een plan terug omdat er onvoldoende tijd was om met de raad te overleggen. Ook was ongunstig dat woningcorporaties en zorgorganisaties grote moeite hadden met de voorrang voor één categorie urgenten.

Wethouder Froukje de Jonge noemt de toewijzing een “duivels dilemma waarvoor geen simpele oplossingen bestaan”. De roep om meer woningen te bouwen biedt volgens haar geen oplossing omdat er nú een probleem is. De 600 flexwoningen die Almere wil realiseren zouden onvoldoende zijn om naast de statushouders ook andere urgenten te huisvesten. Het redmiddel dat de tijdelijke woningen op het Annapark bij Stedenwijk kon zijn, stuit op verzet van omwonenden die niet uitsluitend statushouders willen zien komen.

Omdat Almere het plan van aanpak binnen een week alsnog klaar moet hebben, wordt het al intensief ambtelijk voorbereid. De wethouder krijgt het verwijt dat zij de raad niet eerder geïnformeerd heeft.

Zij ziet kleine mogelijkheden om het probleem aan te pakken. Ze denkt aan verbouwing van leegstaande gebouwen, het bij voorrang huisvesten van gezinnen en duo’s, waardoor getalsmatig meer urgenten geholpen worden.

Als de gemeente niet op tijd een deugdelijk plan levert is de kans groot dat de provincie op kosten van Almere locaties aanwijst waar de statushouders een woning krijgen.

Geschreven door