COA: Huisvesting statushouders loopt flink achter

Almere heeft dit jaar tot nu toe 146 statushouders gehuisvest, een tekort van 147 ten opzichte van de taakstelling van 293 statushouders. Daarmee heeft de gemeente 50 procent van het doel behaald. Voor het tweede halfjaar moet Almere 336 statushouders huisvesten.

Het demissionaire kabinet doet een groot beroep op gemeenten voor het onderbrengen van statushouders — asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

In Almere gaat het in het tweede halfjaar van 2023 om 483 mensen. Dat is de opdracht voor die periode en de inhaalslag van de vorige.

Almere begon het eerste halfjaar met een zogenoemde taakstelling om 293 statushouders onderdak te bieden, en heeft er in zes maanden 146 weten te huisvesten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Alle 342 Nederlandse gemeenten samen moet voor het eind van het jaar nog woonruimte vinden voor 32.000 statushouders. In het eerste helft van het jaar waren dat er 21.000 en zelfs dat is niet gehaald. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de doelstelling voor het tweede halfjaar dan “een ongekend grote opgave” 

Die achterstand van dus 147 mensen uit het eerste halfjaar wordt verrekend met de opdracht voor het tweede halfjaar van 336 statushouders. In juli is daar een eerste begin mee gemaakt: toen zijn er in de gemeente Almere tachtig statushouders komen wonen.

In Almere Deze Week zegt de gemeente dat de situatie gunstiger is dan de cijfers van het COA aangeven.

Geschreven door