Verloop extra debat Floriade blijft nog een verrassing | Het wordt zo een lachertje

De gemeenteraad van Almere heeft onderling nog geen overeenstemming bereikt over de raadsvergadering van dinsdagavond. Er staat een extra raadsvergadering op de agenda om te praten over het plotselinge tekort van 15 miljoen euro bij de Floriade. De partijen zijn het met elkaar oneens over de vorm van dat debat.

Het presidium, de commissie die de agenda van de gemeenteraad voorbereid, heeft een plenair debat uitgeschreven waarbij ieder raadslid fysiek aanwezig mag zijn. De raadszaal is onlangs zo aangepast dat dat ‘coronaproof’ kan. De coalitiepartijen (VVD, D66, GroenLinks, Leefbaar Almere, CDA, CU) willen dat niet om zo kwetsbare raadsleden te beschermen tegen een besmettingsrisico. Zij stellen voor het debat te voeren met enkel de woordvoerders in de zaal. De andere raadsleden volgen de vergadering dan digitaal. De oppositiepartijen zijn het daar niet mee eens. Het onderwerp van gesprek is te belangrijk om digitaal te doen. Zij houden vast aan de uitnodiging zoals die is verstuurd.

‘Bijzondere situatie’
Volgens raadsgriffier Jan Dirk Pruim ontstaat hiermee een bijzondere situatie. Als enkel de oppositie vanavond fysiek aanwezig is in de raadszaal, dan kan de vergadering geen doorgang vinden want dan zijn er te weinig aanwezige raadsleden. En als de coalitie naar de zaal komt met enkel de woordvoerders van de fracties, dan ontstaat er een scheve stemverhouding. Het is voorafgaand aan de vergadering onduidelijke wat er gaat gebeuren.

“De voorzitter van de vergadering zal deze om 19:00 uur openen”, zegt griffier Pruim. “En dan zal hij gaan tellen hoeveel mensen er zijn. Zijn er minder dan 23 raadsleden dan is dat onvoldoende om te kunnen vergaderen. Zijn er meer dan 23 raadsleden in de zaal, dan kan de vergadering plaatsvinden.”

Minimum aantal raadsleden
Pruim verwacht dat het minimum aantal raadsleden wel in de zaal zal zijn. “Als de oppositie met alle raadsleden komt en de coalitie met enkel de woordvoerders, dan is het zogeheten ‘quorum’ gehaald.” Dan kan er over het onderwerp gesproken worden. Maar dat betekent niet dat er ook over het onderwerp op de agenda gestemd gaat worden. “Raadsleden kunnen of met z’n allen digitaal stemmen of met z’n allen fysiek. Maar de wet staat deels digitaal en deel fysiek stemmen niet toe”, zegt de griffier.

Als de coalitie met enkel de woordvoerders in de zaal zal zijn, dan is de stemverhouding in het nadeel van de coalitie. En dat zullen ze niet accepteren, verwacht Pruim. “Het kan zijn dat de coalitie direct na de opening van de vergadering met ordevoorstellen zal komen. En dan kan het zijn dat er direct een voorstel wordt ingediend om digitaal te stemmen of er komt een voorstel om stemming uit te stellen.”

‘Begin onduidelijk’
De kans is aanwezig, zegt Pruim dat de vergadering in het begin onduidelijk zal verlopen. “We weten niet wie wanneer wat zal gaan doen. En dat zal bepalend zijn voor het verloop.” De griffier roept de partijen op om het debat te voeren op de inhoud en geen tijd te verspillen aan de procedure. “Maar ik heb dit nog nooit meegemaakt in Almere. Dus het is ook wel spannend.”

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door