Naar kerk voor plannen Kustzone Haven

Over de plannen voor de bouw van 255 woningen, een hotel en recreatievoorzieningen in de kustzone wordt donderdag een bijzondere vergadering in Haven gehouden.

Een deel van de gemeenteraad verhuist die avond naar kerk De Goede Rede om de plannen te bespreken. Die vergadering wordt daar gehouden om Havenaren in staat te stellen de beraadslagingen te volgen. Ook kunnen betrokkenen inspraak aanvragen.

De besprekingen gaan over het buitendijks gebied rond de jachthaven en de Sluiskade. De plannen kwamen vijf jaar geleden ook aan de orde, maar werden vertraagd door de stikstofperikelen.

Pas na deze vergadering over het project wordt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd en kunnen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. En dat is het moment voor een formele bezwaarmogelijkheid.

De vergadering in de kerk begint donderdag om 19.00 uur.

Geschreven door