Havenaars willen een groen stadsdeel, betere bereikbaarheid en gratis parkeren

Van december 2022 tot april 2023 heeft een intensief participatieprogramma plaatsgevonden om de mening van het oudste stadsdeel van Almere over de inrichting en ontwikkeling van Almere Haven in kaart te brengen. De resultaten hiervan zijn nu te lezen in een raadsbrief.

In 2019 is een visie gemaakt voor de vernieuwing van het hart van Haven. Daarin staat dat we een levendig centrum willen met extra woningen, maar dat we ook het groene en dorpse karakter willen behouden. Om deze plannen concreet te maken is in opdracht van het Havenverbond met zoveel mogelijk Havenaren gesproken over deze thema’s. Ook is er advies ingewonnen bij de  Havenadviseurs, een groep Havenaren die door loting zijn geselecteerd. Deze Havenaren krijgen gedetailleerde informatie over een bepaald vraagstuk en geven vervolgens onderbouwd advies. In hun eerste.

Wethouder Maaike Veeningen (stedelijke vernieuwing): “De uitkomsten van de onderzoeken en de meningen van Havenaren zijn enorm waardevol om te komen tot verschillende ontwikkelrichtingen voor het oudste stadsdeel van Almere. Het is heel belangrijk om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij de toekomstige ontwikkeling van hun geliefde Haven. Samen werken we aan een fijn stadsdeel, waar je niet alleen mooi kunt wonen, maar vooral ook prettig kunt leven.”

Resultaten

Bereikbaarheid

Opvallende resultaten zijn onder andere dat de bereikbaarheid naar het centrum beter kan, bijvoorbeeld met betere fietspaden en bewegwijzering. Het afsluiten van de havenkom voor autoverkeer is voornamelijk goed ontvangen. Het grootste gedeelte van de Havenaren en ondernemers is tegen betaald parkeren in Haven.

Groen

Haven moet groen blijven. Daar zijn alle Havenaren het erover eens. Over de inrichting van het groen zijn de wensen verdeeld. De meeste Havenaren willen liever geen groen opofferen voor parkeerplekken. Er is behoefte aan meer (groene) speelplekken. Daarnaast kan de combinatie tussen gebouwen en groen op goedkeuring van Havenaren rekenen: groene daken en groene gevels zijn erg in trek.

Woningen

Er is gevraagd op welke plekken voor wie woningen zouden moeten komen en hoe deze eruit moeten zien. In het centrum zien Havenaren graag nieuwe woningen voor jongeren en ouderen, dichtbij het openbaar vervoer. Er zijn ook veel voorstanders voor het ombouwen van lege (kantoor)panden. Veel ouderen willen graag in hun wijk blijven wonen als ze verhuizen naar een kleinere woning. Havenaren zien veel mogelijkheden om woningen toe te voegen langs de dijk. Daar mag ook hoger gebouwd worden dan in de rest van Haven, maar alleen op lege velden die niet gebruikt worden. Dat geldt eigenlijk voor alle open plekken in Haven. Na de zomer worden de ontwikkelrichtingen uitgewerkt en worden de Havenaren opnieuw bevraagd over welke richting dan het meest aanspreekt. Ook de Havenadviseurs worden om advies gevraagd. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om uiteindelijk de ontwikkelrichting te kiezen

Geschreven door