Partij voor de Dieren Almere vraagt projectontwikkelaar BUN geen McDonald’s naar Oosterwold te halen

De mogelijke komst van de fastfoodgigant McDonald’s naar Almere Oosterwold doet aardig wat stof opwaaien.

De bewoners zijn hiertegen een petitie gestart die op moment van schrijven al 1350 keer is ondertekend. De Partij voor de Dieren heeft een brief geschreven aan BUN met de oproep om hun besluit te heroverwegen.  

Wat de Partij voor de Dieren betreft staat McDonald’s haaks op alles wat Oosterwold wil zijn. Raadslid Ayla Lokhorst van Partij voor de Dieren: “Oosterwold moet een wijk zijn waar de relatie tussen mens en eten hersteld wordt en waar duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. McDonald’s veroorzaakt veel dierenleed, draagt bij aan ontbossing ver weg en aan het ziek worden van de mensen in Almere. Daarnaast zal de komst voor de bewoners overlast veroorzaken in de vorm van veel auto’s en zwerfafval. Wij vinden het waanzin dat BUN deze deal wil sluiten.”  

De brief die de partij aan BUN heeft verstuurd is terug te vinden op hun website. Naast deze brief zullen ze een motie indienen om het college te vragen zich uit te spreken en BUN te ontmoedigen om op deze locatie een McDonald’s te vestigen, maar hen te stimuleren in plaats hiervan gebruik te maken van de omringende stadslandbouw.

Geschreven door