Raad wil gezamenlijk niet-stemmers bereiken

Om de vele niet-stemmers bij de gemeenteraadsverkiezingen te bereiken wil de raad de burgers vaker opzoeken en meer en beter luisteren. Raadsleden opperen een flinke reeks maatregelen om het vertrouwen van de bevolking te herwinnen.

Bij de raadverkiezingen van vorig jaar boekte Almere een laagterecord van 39,8 procent opkomst. Donderdagavond keek de raad naar oorzaken en oplossingen voor het geringe aantal stemmers. Burgers hebben te weinig vertrouwen in de lokale politiek en dat komt deels door ontevredenheid over wat de politiek realiseert, zei Lisanne de Blok van de Universiteit van Utrecht in een inleiding.

Globaal heeft de helft van de inwoners geen idee hoe in de gemeente besluiten worden genomen, blijkt uit haar onderzoek. Daartegenover staat dat raadsleden slechts twintig procent van hun raadswerk besteden aan het contact met bewoners.

VVD-fractievoorzitter Koen Bokhorst vindt dat hij en andere raadsleden wel bedreven zijn in zenden maar te weinig luisteren naar Almeerders. “Als mensen niet hun zin krijgen, maar wel merken dat er naar hen geluisterd is, vergroot dat het vertrouwen”, zei hij.

Versplintering van de gemeenteraad leidt er volgens Meke Smeulders van D66 toe dat raadsleden er onvoldoende in slagen naar burgers te luisteren. Zij pleitte er daarom voor met de héle raad met maatschappelijke instellingen te gaan praten.

Verschillende fracties willen net als voor corona weer in wijken vergaderen als daar politieke aanleiding voor is. Om dat bekendheid te geven wil Bokhorst de lokale omroep inschakelen. PvdA-raadslid Jeroen Deben heeft er weinig vertrouwen in dat laaggeletterden in hun buurt naar zaaltjes komen om naar vergaderingen te luisteren. Hij wil het maatschappelijk middenveld zoals onderwijs en artsen inzetten om te bereiken dat deze inwoners opkomen voor hun belangen.

Lager opgeleiden in de stad voelen zich volgens de PVV niet gehoord en niet vertegenwoordigd. Dat is volgens raadslid Frank Fesevur oorzaak van onbehagen.

Enthousiasme is er over het idee om met de raad met een ‘SRV-bus’ de bevolking op te zoeken.

Geschreven door