School’s Cool dankzij SP geïntroduceerd in Almere

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar voerde de SP onder andere campagne met het volgende standpunt uit ons Almeerse verkiezingsprogramma: “We bestrijden armoede onder kinderen.

Zo voorkomen we dat armoede generatie op generatie wordt doorgegeven. We richten ons met name op onderwijsachterstanden en schulden bij jongeren, zodat we een valse start aan hun volwassen leven voorkomen. Vrijwillige thuismentoren kunnen kinderen de thuisbegeleiding geven die zij nodig hebben. Dit doen we door non-profit projecten zoals ‘School’s Cool’ te introduceren in Almere.”

Tijdens de succesvolle coalitieonderhandeling slaagden onze SP-onderhandelaars erin bovenstaand punt uit ons verkiezingsprogramma op te nemen in het coalitieakkoord. Inclusief het daarvoor benodigde jaarlijkse geld. Het stadsbestuur waar de SP deel van uitmaakt heeft hier direct werk van gemaakt en heeft kort geleden bekendgemaakt dat School’s Cool ingevoerd is. De VMCA (Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere) gaat uitvoering geven aan School’s Cool.

Wat is dat voor een methode: School’s Cool?

School’s Cool zorgt ervoor dat scholieren die het thuis en op school niet makkelijk hebben, ondersteund kunnen worden door een thuismentor. De problemen ontstaan vaak door sociale en/of armoede problemen. De thuismentor gaat de scholier wekelijks ondersteunen bij hun schoolwerk, vrijetijdsbesteding, persoonlijke vorming en thuissituatie. Door deze ondersteuning wordt de kans verkleind op schooluitval, met name in de periode van de overgang van basisschool naar middelbare school. Door schooluitval tegen te gaan en kinderen te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling wordt de kans op het overerven van armoede en het maken van een valse start aan het volwassen leven voorkomen.

Hoe kwam de SP op het idee om School’s Cool te introduceren in Almere?

In onze buurgemeente Lelystad wordt School’s Cool al 15 jaar toegepast. Honderden kinderen zijn daar met succes ondersteund. Cijfers laten zien dat 85 procent van de kinderen op het schoolniveau blijft wat geadviseerd is bij de overgang naar de middelbare school en bijna 15 procent stroomt zelfs door naar een hoger niveau. Onder leerlingen die een School’s Cool-thuismentor krijgen komt schooluitval in de ondersteuningsperiode bijna nooit voor.

In de periode 2014 tot 2022 zat de SP in het college in Lelystad en viel dit project onder de verantwoordelijkheid van SP-wethouders John van den Heuvel en David de Vreede. Zij waren heel enthousiast over de inzet van de vrijwilligers van School’s Cool en de mooie resultaten voor kinderen en gezinnen voor wie deze methode het verschil maakt. Door het goede contact tussen de SP-afdelingen in Almere en Lelystad ontstond dan ook het idee om deze succesvolle ondersteuning van kinderen in Almere te willen introduceren en werd het opgenomen in ons verkiezingsprogramma.

Geschreven door