De #Wooncrisis in Almere: week 25 in 2023

15 sociale huurwoningen, 2 vrije sector woningen en 866 koophuizen vanaf € 350.000

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren zo’n 20.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden. Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is: het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda.

Sociale huur
WoningNet biedt in week 25 van dit jaar vijftien sociale huurwoningen met een prijs van € 417 tot € 786 en twee vrije sector woning met een prijskaartje van € 811 en € 1.136. De vrije sector woningen zijn ven GoedeStede. De kandidaten voor de ‘goedkoopste’ dure huurwoning dienen over een jaarinkomen van minstens € 44.247 tot € 58.009 50.200 te beschikken. Voor de duurste vrije sector woning is een inkomen van € 61.879 vereist.
Vijf van de vijftien sociale huurwoningen worden verloot. Van de woningen die op wachttijd worden vergeven gaan er vier naar senioren, twee naar jongeren en een naar een student. De overige drie zijn voor andere woningzoekenden.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker in week 25 een aanbod dat ruim drieënzeventig keer groter en zeker ook duurder is: 1.098 huizen. In week 24 waren dat – na aftrek van garages en een kavel – 1.099.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 5 woningen iets groter deze week. Vorige week waren dat er nog 3.
Ook voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is de spoeling deze week weer iets dunner: 227 woningen. In week 24 waren dat nog 235 huizen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 457 (was in week 24: 456) huizen. Dat is net niet twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) kan de koper ook deze week weer uit meer woningen dan een week geleden kiezen: 381 (was in week 24: 377). Altijd nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft ruim drie keer meer keus dan de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 28 (was in week 24 ook 28).

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar
Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – huurwoning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod in de koopsector voor wie jaarlijks € 74.000 of meer verdient en veel te weinig voor Almeerders die zich met een inkomen van € 50.000 of minder moeten zien te redden.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Het is zeer de vraag of 24 procent sociale huur wel past bij de vraag van Almeerders. Almere is dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting gezakt.

John van der Pauw

Geschreven door