Josephine Lappia nieuwe directeur-bestuurder van Mind@Work 

Met ingang van 1 mei is dr. Josephine Lappia aangetreden als nieuwe directeur-bestuurder van Mind@Work. Zij volgt interim-directeur-bestuurder Monica Robijns op die waarnam tussen februari en april 2023, nadat directeur-bestuurder Marie-Fleur Lobry in januari 2023 na 3 jaar afscheid nam van Mind@Work.

Lappia heeft een master Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam behaald en is in 2015 gepromoveerd aan de Universiteit Twente in de Toegepaste Onderwijskunde met een proefschrift over docentprofessionalisering in honoursonderwijs.

Lappia is sinds 2000 werkzaam in het hoger onderwijs. Zij heeft als directeur met lectoren het Kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland opgezet bij Windesheim in Almere. Van daaruit is Lappia het multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksprogramma Urban Innovation gestart. In haar promotieonderzoek heeft zij zich gespecialiseerd in de vraag hoe docenten en studenten in samenwerking met overheid en organisaties oplossingen kunnen bedenken en toepassen op maatschappelijke vraagstukken. Zij ontwikkelde samen met professionals hiervoor multidisciplinaire en ontwerpgerichte aanpakken. Haar loopbaan is Lappia gestart bij een loopbaanadviesbureau waardoor zij A&O-psychologie is gaan studeren. Dit sluit goed aan op de zakelijke dienstverlening die Mind@Work landelijk aanbiedt. Lappia heeft ruime ervaring als manager en uitvoerend directeur.     

René Westerbeek, voorzitter raad van toezicht Mind@Work: ‘Josephine past uitstekend bij Mind@Work. Zij brengt veel inhoudelijke deskundigheid en ervaring mee. Daarnaast is zij een mensgerichte directeur-bestuurder die gewend is om resultaatgericht te werken en innovaties tot stand kan brengen. Dat laatste vindt de Raad van Toezicht belangrijk want Mind@Work bestaat al bijna 30 jaar en heeft in die jaren zeer succesvolle trajecten ontwikkeld en uitgebouwd. Denk daarbij aan Almeerkans, om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, en trajecten zoals Meiden met Pit!, INTOworken maatwerktrajecten voor jongeren. De wereld verandert snel en de jeugdproblematiek wordt steeds complexer en vraagt om een systemische combinatie van zorg en onderwijs. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Josephine Lappia als nieuwe directeur-bestuurder Mind@Work komt versterken om samen met de teams invulling te geven aan de ambities van Mind@Work. We gaan er van uit dat Mind@Work een nieuwe fase ingaat waarin de relaties tussen dienstverlening, projecten en onderzoek – samen met onze regiopartners – verder worden verdiept en nieuwe trajecten en projecten kunnen worden ontwikkeld.’

Geschreven door