Oud-wethouder Herrema: Almere sloopt eigen bouwdoelen

Almere haalt bij lange na niet de opdracht voor het bouwen van woningen. En zeker het aandeel goedkope woningen kachelt achteruit.

Die conclusie trekt oud-wethouder Tjeerd Herrema (foto) in het PvdA-blad Roodschrift. Sinds de gemeenteraad de woonvisie ‘Thuis in Almere’ vaststelde, zijn 2637 woningen te weinig gebouwd. Vorig jaar zijn nog geen 300 goedkope woningen toegevoegd aan het bezit van de Almeerse corporaties.

De oud-wethouder Wonen van de PvdA houdt de cijfers sinds zijn vertrek nauwgezet bij. Hij noemt de woondeals die met het rijk worden gesloten “wensplanning”. Vorig jaar werden slechts 926 vergunningen voor nieuwbouw verstrekt.

Herrema: “Momenteel vertragen veel bouwplannen en dreigt zelfs afstel omdat nieuwbouw te duur is. Almere heeft te veel dure woningen in de planning zitten en krijgt daar flink mee te maken. Vertraging en oplopende tekorten in de grondexploitaties zijn het gevolg. De melkkoe van het Grondbedrijf zal de komende tijd minder melk geven.”

Corporaties willen wel, zegt Herrema, maar klagen dat ze van de gemeente te weinig locaties krijgen aangeboden.

Herrema: “Wonen moet hoog op de politieke agenda staan. Daar ligt voor de PvdA ook in Almere ruimte om vertrouwen te winnen. Met een ander woonbeleid. Bouw in de eerste plaats voor wat Almeerders nodig hebben en focus wat minder op de groei van de stad door welgestelden van buiten. Vergeet je eigen jeugd niet, want wie daar te weinig voor bouwt gelooft niet in de toekomst van de stad.” Het hele interview staat op Roodschrift.nl

Geschreven door