Provincie stelt subsidie beschikbaar voor Flevolandse organisaties die circulair willen ondernemen

Vanaf nu tot eind 2023 kunnen Flevolandse organisaties gebruik maken van subsidieregelingen speciaal ontwikkeld voor het versterken en versnellen van de circulaire economie in Flevoland.

Het gaat om een subsidie voor een project tot maximaal €20.000,- tegen 50% co-financiering. Of een voucher van maximaal €2.000,- (ook 50% co-financiering) voor een circulaire scan door een externe deskundige, om de circulaire kansen in kaart te brengen.

Circulair ondernemen

Elk einde wordt voorkomen of is het begin van iets nieuws. Dát is het idee van circulariteit. Denk hierbij aan het hoogwaardig inzetten van reststromen uit de landbouw, hergebruik in de maakindustrie, biobased bouwen en het inrichten van een duurzaam voedselsysteem door bijvoorbeeld het tegengaan van voedselverspilling. Kijk op www.circulairflevoland.nl voor voorbeelden uit de praktijk.

Landelijke ambitie

De Rijksoverheid wil in Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand brengen. Daarbij is voor 2030 als tussendoel gesteld een economie met 50% minder gebruik van primaire abiotische grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Meer informatie van de Rijksoverheid is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie

Doe mee! Klik hier om de voorwaarden te bekijken en laat u verder helpen door de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland

Geschreven door