Almere Toen | Het Einde van Cinerama Amsterdam

In de serie ‘Even Almere Uit’ is dit de aflevering ‘Cinerama Amsterdam’. Voor iedere filmlievende Amsterdammer ouder dan 40, een begrip. Voordat het theater definitief gesloten werd, brachten we een bezoek en spraken met George Schuller, zeg maar mister Cinerama.

Na de sloop kwam er op de locatie een nieuw – Nieuwe de La Martheater. Na het zien van dit video-item bedankte Joop Van den Ende de makers en schreef: ‘bewonderenswaardig dat we met zo weinig middelen (0 euro) zo’n programma konden maken’. Dus een beetje trots mogen ze wel zijn, Theo Faber en Pim Hiddes.

Geschreven door