De #Wooncrisis in Almere: week 29 in 2023

29 sociale huurwoningen, geen vrije sector huurwoningen en 1.083 koophuizen waarvan 857 voor woningzoekenden die € 350.000 te besteden hebben.

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren ruim 20.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden. Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is: het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda. Een aanbod dat voornamelijk huishoudens met twee keer modaal en meer bedient.
Sociale huur
WoningNet biedt in week 29 van dit jaar negenentwintig sociale huurwoningen met een prijs van € 410 tot € 808 aan. De duurste sociale huurwoningen zijn niet voor huurders met een minimaal inkomen. Dankzij het nieuwbouw project Siltwierde is het aanbod van betaalbare sociale huur deze week groter dan de laatste tijd. Bewoners van de Wierden krijgen voorrang.
Deze week geen aanbod in de vrije huursector op WoningNet.
Zes sociale huurwoningen worden verloot. Van de drieëntwintig sociale huurwoningen die op wachttijd worden vergeven gaan er vijf naar senioren, vier naar studenten en veertien naar andere woningzoekenden.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker in week 29 een aanbod dat bijna veertig keer groter en zeker ook duurder is dan het sociale segment: 1.083 huizen. In week 28 waren dat – na aftrek van garages – 1.086.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 8 woningen iets groot dan vorige week (week 28:7).
Voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is het aanbod deze week bijna even groot als vorige week: nu 218 en in week 28: 219 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 445 (was in week 28: 450) huizen. Dat is twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.

Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) kan de koper deze week weer uit iets meer woningen dan een week geleden kiezen: 387 (was in week 28: 385). Altijd nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.

Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft deze week iets minder kues als de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 25 (was in week 28 ook 25). Daar staat tegenover dat het aantal woningzoekenden met deze middelen in Almere aanzienlijk lager is dan 20.000.


Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar
Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – huurwoning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod in de koopsector voor wie jaarlijks € 74.000 of meer verdient en veel te weinig voor Almeerders die zich met een inkomen van € 50.000 of minder moeten zien te redden.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Het is zeer de vraag of 24 procent sociale huur wel past bij de vraag van Almeerders. Almere is dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting gezakt.

John van der Pauw

Geschreven door