Meer jongeren dupe van kansenongelijkheid

Een groeiende groep jongeren heeft in Nederland te maken met kansenongelijkheid. De plek waar je geboren bent, en de maatschappelijke status van je ouders, bepalen steeds meer hoe je toekomst eruitziet. Dit is onaanvaardbaar, het vraagstuk schreeuwt om acties, daar zijn velen het over eens.

Het onderwijs en de jeugd- en welzijn organisaties zoeken naar alle mogelijkheden om kansen voor jongeren te vergroten en het welbevinden van jongeren te stimuleren. Toch doen jongeren op school, in hun weg naar volwassen worden en bij het ‘toetreden’ tot de samenleving vaak ervaringen op van falen, achterstand en ongelijkheid. Dat zorgt ervoor dat hun zelfbeeld onterecht laag is, ze weinig vertrouwen in hun eigen kunnen hebben en/of weinig mogelijkheden voor henzelf in de maatschappij zien. De prijs van aanhoudende kansenongelijkheid is hoog: onderprestatie, afgebroken schoolcarrières, werkloosheid, armoede en slechte (psychische) gezondheid met als triest resultaat.

Deze groeiende groep jongeren aan hun lot over laten, kunnen we als maatschappij niet accepteren. Er is actie nodig om iedereen mee te laten doen en dat begint bij het betrekken en bevragen van deze jongeren zelf. Waar lopen ze tegenaan, wat hebben ze nodig en hoe zien ze hun toekomst? Juist deze jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om maatschappelijk te participeren en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

JONG en URBAN – JONGEREN EEN STEM EN GEZICHT GEVEN
Met ons project Jong en Urban vertellen wij hun verhalen om de vele mensen die zich beroepsmatig bezighouden met jongeren, na te laten denken over hoe zij de toekomst voor jongeren kunnen verbeteren. Wij ( Stichting Turning Point ) interviewden in acht steden in totaal 1.500 jongeren over hun ervaringen met en visie op kansen(on)gelijkheid.

De ervaringen, verhalen en visies van jongeren halen wij op, brachten wij in beeld en bundelden wij in een film en in een boek. Dat wordt aanstaande donderdag gepresenteerd in Almere, en het eerst exemplaar van het boek wordt overhandigd aan wethouder Roelie Bosch.

Met Jong en Urban geven de jongeren van Nederland vanuit hun eigen persoonlijke ervaringen hun kijk op deze belangrijke zaak. Almere is een van deze steden. 

Geschreven door