Kernteam houdt zich bezig met netcongestie

Het elektriciteitsnet wordt meer gebruikt dan ooit. Dit komt door een snelle groei van bijvoorbeeld het aantal zonnepanelen en laadpalen voor elektrische auto’s. En ook door ‘van ’t gas af gaan’ door huishoudens en bedrijven. De netbeheerders TenneT en Liander kunnen daardoor niet meer aan de vraag naar stroom voldoen.

TenneT denkt dat het nog tot 2029 duurt voordat dit klaar is. De gemeente is al vanaf november 2022 op zoek naar kansen en mogelijkheden. Nu bekend is dat het stroomprobleem langere tijd gaat duren, heeft het college een bestuursopdracht gegeven om hier structureel mee aan de slag te gaan. Dit stroomprobleem heeft namelijk de komende jaren gevolgen voor de ontwikkeling van Almere. Het college heeft daarom een kernteam opgericht ‘Aanpak netcongestie Almere’ dat zaken moet gaan uitzoeken.

Kernteam aanpak netcongestie Almere

Het college heeft een bestuursopdracht ‘Aanpak netcongestie Almere’ vastgesteld. Wethouder Alexander Sprong: “Er wordt een kernteam opgericht dat zaken moet gaan uitzoeken. Het resultaat moet zijn dat er voor onze stad meer inzicht komt in zowel de problematiek als de concrete consequenties en effecten daarvan. Aangevuld met (mogelijke) tijdelijke, maar vooral structurele oplossingen. En de mogelijkheden die wij als stad zelf hebben om de komende 5,5 jaar (tot 2029) bij te dragen aan de oplossingen.”

Netcongestie

Op 17 november 2022 heeft TenneT (de landelijk netbeheerder) netcongestie afgekondigd voor de Flevopolder en de provincies Gelderland en Utrecht. Netcongestie betekent dat de vraag naar en het aanbod van stroom groter is dan het elektriciteitsnet aankan om te vervoeren via de kabels en leidingen.  Dit probleem kan alleen maar opgelost worden door het uitbreiden en het verzwaren van het elektriciteitsnet.

Schaarste aan stroom alleen voor grote aansluitingen

Woningen hebben kleine aansluitingen. Daarvoor is er geen schaarste en verandert er dus niets. Grote aansluitingen heten grootverbruikers. Zij kunnen voorlopig geen nieuwe elektriciteitsaansluiting krijgen. En hun bestaande aansluiting ook niet uitbreiden. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven, maar ook supermarkten, gezondheidscentra, scholen en snellaadpalen voor elektrisch vervoer. Al deze aanvragen voor een stroomaansluiting komen op een wachtlijst bij Liander. Dat is de netbeheerder voor deze regio.

Mogelijkheden zijn zeer beperkt

De gemeente heeft geen bevoegdheden binnen de huidige wettelijke kaders voor het elektriciteitsnet. Dat is aan de netbeheerders. Ook is er geen inzicht in de wachtlijst voor aansluitingen, met uitzondering van het aantal aanvragers. En netbeheerders mogen (nog) niet aangeven wie er als eerste voor een aansluiting in aanmerking komt binnen deze wachtlijst, omdat het wettelijke principe ‘die het eerst komt, die het eerst maalt’ van toepassing is.

Op 6 juni 2023 hebben TenneT en Liander de gemeente geïnformeerd over de tussentijdse resultaten van het congestiemanagementonderzoek. In zo’n onderzoek gaan netbeheerders op zoek naar bedrijven die het energiegebruik (tegen vergoeding) flexibel kunnen en willen inrichten. Hiermee ontstaat meer ruimte op het net. Tot nu toe blijkt dat er nauwelijks flexibel vermogen is gevonden en dat de groei van kleinverbruikers (zoals huishoudens) sneller gaat dan verwacht.

Samen werken aan een oplossing

De gemeente staat voor een grote uitdaging, ook omdat de congestieproblematiek momenteel meer vragen dan antwoorden kent. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de netbeheerders. Samen met hen gaat de gemeente– binnen de mogelijkheden – werken aan het oplossen van deze problematiek.

Foto aangeleverd

Geschreven door