Pakket acties stroomverbruik redt woningbouw

Om een piek in het stroomverbruik van Almere te voorkomen, willen de netbeheerders dat elektrische auto’s niet meer ’s avonds voor 21 uur worden opgeladen. Dat is één van de maatregelen om de problemen met levering van stroom het hoofd te bieden.

De netbeheerders hebben nieuwe inzichten over de leveringsproblemen aan de gemeente voorgelegd. Ze hebben een reeks maatregelen voorgesteld die kunnen voorkomen dat de woningbouw in Almere de komende jaren gevaar loopt. Dat risico leek er eind vorig jaar wel te zijn. Wel moeten grote afnemers en nieuwe bedrijven op de wachtlijst voor een stroom-aansluiting.

De netbeheerders stellen voor de accu’s van auto’s bij openbare laadpalen langzamer op te laden of dat geheel onmogelijk te maken tussen 17 en 21 uur.

Ook moet bij nieuwbouw van woningen gezocht worden naar zuiniger verbruik van elektriciteit. Overwogen wordt ook generatoren te gebruiken die op gas gestookt worden en de piek in het verbruik kunnen opvangen. Volgens netbeheerder Liander is dat de minst favoriete maatregel. Gebruik van gas staat haaks op het beleid om juist van het gas af te gaan.

Om het elektriciteitsgebruik in de winter te verminderen, willen de netbeheerders verkoop van hybride warmtepompen stimuleren in plaats van de volledig elektrische.

Er worden geen garanties gegeven, maar als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kunnen de grootste zorgen tot 2029 worden weggenomen. Rond die tijd moet het stroomnet het grote verbruik weer kunnen verwerken.

Geschreven door