Raad wil meer financiële lucht in de bijstand

Op de VVD na wil de hele gemeenteraad ontvangers van bijstand in Almere meer financiële ademruimte geven. Op initiatief van D66 dringen alle overige fracties aan op een hogere drempel voor het ontvangen van giften.

Volgens het voorstel mogen Almeerders in de bijstand straks niet 1200 maar 1800 euro aan giften ontvangen zonder gevolgen voor hun uitkering. Bovendien zou de administratieve last moeten verminderen door giften tot dat bedrag niet te hoeven melden.

“We willen mensen ademruimte geven in dure tijden”, zei raadslid Martine van Bemmel. “Ze hoeven niet elk dubbeltje dat ze krijgen aanmelden.”

Over de bedenkingen van de VVD tegen de verruiming bestaat bij veel partijen verbijstering. VVD-Raadslid Robert Mijnders is er niet van overtuigd dat mensen in de bijstand nu bij de grens van 1200 massaal in problemen komen. Hij vroeg zich daarom af hoe urgent de verhoging van de limiet is. “Dat mensen moeilijk kunnen rondkomen is over de hele breedte.”

De extra marge van 600 euro kreeg ook weinig steun van wethouder Froukje de Jonge. “Wij krijgen weinig signalen dat mensen meer dan 1200 aan giften krijgen. Er is dan ook geen aanleiding voor een verhoging.”

Ze vindt het belangrijker dat ambtenaren meer rekening houden met verschillende gevallen. “Dat vereist respectvol en op maat omgaan met de situatie. Ik ben niet happig op maatregelen, dus die nemen we meestal niet”, aldus de wethouder.

Geschreven door